Plan for fiskepleje

Down load direkte fra fiskepleje.dk

Den til enhver tid gældende plan for fiskepleje kan down loades fra fiskepleje.dk - link.
Fiskepleje planenerne revideres ca. hvert 5-7 år.

I fiskepleje planerne for DK er der en grundig gennemgang af alle vandløb herunder

  • Vand kvalitet
  • Fysisk tilstand fx. spærringer
  • Forslag og anbefalinger til vandløbspleje aktiviteter
  • Bestandsanalyse resultat ørreder
  • En opsummering af behov for udsætning af yngel baseret på bestandsanalysen
  • Udsætningspositioner
  • Kort med udsætningspositioner

Link til udsætningsplaner som GØF leverer fisk til:

Der findes desværre ikke tilsvarende planer for søerne.


Sidst Redigeret 02-10 2014 af Per Frost Vedsted