Produktionsplan

Produktionsplan
Gudenåens Ørredfond producerer og udsætter årligt ca. 159.550 stk havørreder i Gudenå systemet. Dette sker som anført i de officielle udsætningsplaner udarbejdet af DTU-Aqua, Silkeborg.
Disse udsætningsplaner findes kopier af her

Vi leverer fisk til

  • Pligtudsætning Gudenå.
    En del af udsætningsplanen for nedre Gudenå der er pålagt Tangeværket som pligtudsætning som kompensation for opstemningen ved Tangeværket.
  • DTU's udsætningsplan for nedre Gudenå, Hvering å og Alling å hvor GØF er udsætningsansvarlig.
  • Udsætningsplaner i Silkeborg Søerne hvor Silkeborg Fiskeriforeing er udsætningsansvarlig
  • Udsætningsplaner i Knud Sø hvor Fiskeriforening Gudenå er udsætningsansvarlig
  • En frivillig udsætning ved Vellingskov dambrug, der financieres af Vellingskov Dambrug
  • En pligtudsætning ved Bryrup dambrug

159.550

Gudenåens Ørredfond
Udsætningsplaner med havørreder der
produceres af skibelund Havørredopdræt

Type

Udsætningssted

Størrelseskrav

Antal [stk]
2012-2019

Antal [stk]
2020-2027

Antal [stk]
2023->

yngel

Alling å, DTU

forfodret

5.500

0

0

Ris Møllebæk, DTU

1.200

0

 0

Ladegård Bæk, DTU
Hevring å

2.000
1.200

0
1.800

0
1.800

Tangeværket, Pligtudsætning

47.250

0

0

I alt

 

57.150

1.800

1.800

½-års

Tangeværket, Pligtudsætning
Hevring å

5-8 cm

10.200
550

33.850
0

33.850
0

Pligtudsætning v/Bryrup dambrug

5-8cm

100

100

100

I alt

 

10.850

33.950

33.950

1-års

Alling å, DTU

9-12 cm

1.900

0

0

Tangeværket, Pligtudsætning

9-12 cm

3.650

1.500

1.500

I alt

 

5.550

1.500

 1.500

smolt

Hevring å, DTU

14-17 cm

7.000

7.000

7.000

Alling å, DTU

15.400

15.400

15.400

Tangeværket, Pligtudsætning

39.800

35.000

33.000

I alt

 

62.000

57.400

57.400

store

Viborg Nørresø, DTU

17-22 cm

500

500

500

store

Silkeborg Langsø, DTU

17-22 cm

19.500

19.500

0

store

Knud Sø, DTU

17-22 cm

3.500

3.500

0

store

Vellingskov Dambrug

17-22 cm

200

200

200

store

 Ialt

 

23.700

23.700

700

 

 

 

 

 

 

Ialt

alle str

'-

159.550

118.350

95.350Finansiering:
Udsætningerne mærket " DTU Aqua" finansieres af fisketegnsmidler: Fisketegnsmidlerne består bl.a. af de indtægter der kommer fra det lovpligtige statslige fisketegn som alle lystfiskere skal betale til.

Udsætninger mærket "pligtudsætning" finansieres af Gudenaa Centralen som et led i de tvangsudsætninger, som værket er underlagt som følge af spærringen ved Tangeværket. Pligtudsætningens størrelse fastlægges af DTU Aqua i samarbejde med Fiskeridirktoratet.

Udsætning af fisk
De producerede fisk udsættes således:

  • Pligtudsætningen af yngel, ½-års og 1-års varetages af Gudenaa Centralen.
  • Øvrige typer af fisk udsættes af Gudenåens Ørredfond, dvs. med hjælp af medlemmer fra de involverede foreninger. Herunder også foreninger, der endnu ikke er medlem af ørredfonden, men som administrerer de vande, hvori der skal udsættes fisk.


Sidst Redigeret 04-09 2022 af Per Frost Vedsted