arbmaj05

På disse sider kan du se detaljer fra Skibelund Havørredopdræt;
Et vildfiskdambrug der ejes og drives af Gudenåens Ørredfond:


Sidst Redigeret 25-02 2014 af Per Frost Vedsted