Årsopgørelser

Årsopgørelser udarbejdes af den driftsansvarlige og indsendes til Viborg Kommune senest 1.Februar.

Årsopgørelsen indeholder følgende punkter:
   - Bestand af fisk ved årets udgang
   - Forbrug af foder
   - Forbrug af medicin og hjælpestoffer
   - Produktion og salg
   - Lægemidler
   - Egenkontrol målinger
   - Slam deponering/bortskaffelse
   - Vandforbrug
   - Ændringer i anlæggets indretning

Ørredfonden har intet at skjule; tværtimod er vi stolte af vores dambrug, og gør vores yderste for at drive det miljømæssigt forsvarligt. Derfor er årsopgørelser offentligt tilgængelige via hjemmesiden:

 

 
 

 


 

 


Sidst Redigeret 17-01 2022 af Per Frost Vedsted