Pasningsordning

Det daglige tilsyn og pasning af anlægget foretages af frivillige og ulønnede medlemmer af Bjerringbro og Langå foreningerne.
Pasningen foretages af 5 hold, hvor hvert hold er ansvarlig for en hverdag i ugen, mens pasningen i weekenderne går på skift mellem de 5 forskellige hold.

Alt i alt bliver der på den daglige pasning, opfiskning af moderfisk og til udsætningerne brugt et sted imellem 2500 og 2800 frivillige timer om året.

Medlemmer af pasningsordningen påskønnes med betalt medlemsskab i deres hjemforening samt gratis fiskekort i de øvrige foreninger under GØF  - opgøres pr. 31/12 og gælder for det følgende år

(fordi det er svært at håndtere indmelding hen igennem året har vi valgt at det gælder kommende år - i starten mister man måske et halvt år, men får så måske et halvt år ekstra i den anden ende)

Mail liste hele pasningsordning: 
goef_pasning@bjerringbro-sportsfisker.dk
 
Medlemmer af pasningsordningen:                                                                               
 
Ove Horn Pedersen (BSF) 
Amstrup Bakker 30, 8860 Ulstrup                                                                      
ove.h.pedersen@(sletdette)get2net.dk                                               
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening                                      
Tlf. 2161 8863                                                                                      

Jørgen Nielsen (LSF)                                                                                  
joergennielsen@(sletdette)grundfos.com  
Åvænget 6, 8870 Langå                                                    
Langaa Sportsfiskerforening                                                                
Tlf. 2134 3438                                                                

Allan Bay Magnussen (BSF)
Stærkærvej 45, 8850 Bjerringbro
abmagnussen@(sletdette)gmail.com
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening
Tlf: 2635 6100

Aage Steen Jørgensen (BSF)
Anemonevej 7A , 8850 Bjerringbro
asjoergensen@(slet_dette)grundfos.com
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening
Tlf.: 4040 7301

Per Hougaard (BSF)
Skovparken 24, 8850 Bjerringbro
aphougaard@(sletdette)gmail.com
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening
Tlf.: 2946 2764

Jens Hougaard (BSF)
Ydunsvej 9, 8850 Bjerringbro
jensgunver@(sletdette)mail.dk
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening
Tlf.: 2445 0460

Karsten Jensen (BSF)
Gl. Århusvej 108, 8800 Viborg
karstenogkaren@outlook.dk
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening
Tlf.: 2292 9618

Kjeld Kaasgaard (BSF)
Herman Bangs Vej 35, 8600 Silkeborg
Mail.: Kjeldkkprivat@gmail.com
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening
Tlf: 23843850 

Jørgen Pedersen (BSF)
Klepgabsvej, Borridsø, 8881 Thorsø
jorgenp901@(sletdette)gmail.com

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening
Tlf. 3029 6838

Jens Strandberg (HLF)
Damvej 18, 8471 Sabro
j.strandberg@(slet_dette)privat.dk
Hadsten Lystfiskerforening
Tlf 4037 1644

Karl J. Kruse Nors (BSF)
Slotsvej 5, 8860 Ulstrup
karljnors@(slet_dette)hotmail.com
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening
Tlf 4037 1644

Steffen Toft Jensen (BSF)
Østergade 69, 8850 Bjerringbro
steffentoftjensen@(slet_dette)gamil.com
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening
Tlf 2615 0895

************ Hælpere til pasningsordning ***********

Kurt Levring (BSF afløser morgenvagt når der er behov)
Skibelundvej 96, 8850 Bjerringbro
kurtlevring@(sletdette)hotmail.com
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening
Tlf. 2381 7150

 

Pause fra pasningsordning i.f.m. uddannelse:
Mads Nørgaard Kristensen
Kirkebakken29, 8860 Ulstrup
madsnk123@(slet_dette)gmail.com


 

Ugeplan:

Pasningsordning

 

Eftermiddag

Morgen tilsyn

mandag

Allan B. Magnussen
Jørgen Nielsen

Per Hougaard

tirsdag

Jørgen Pedersen
Jens Strandberg

Per Hougaard

onsdag 

Per Hougaard
Jens Hougaard

Jens Hougaard

torsdag

Aage Steen Jørgensen
Karsten Jensen
Steffen Toft Jensen

Kurt Levring

fredag

Ove Horn Pedersen
Kjeld Kaasgaard
Karl J. Krusen Nors

Ove Horn Pedersen

Lørdag + Søndag

 

På skift - se kalender i klubhuset

På skift - se kalender i klubhuset
Kurt Levring kan evt. kontaktes for afløsning så du ikke behøver køre til dambruget om morgenen i weekends.

Kurt Levring er tilknyttet pasningsordning - tilkaldevagt og i kan kontakte Kurt for afløsning og specielt morgenvagter i weekends kan det være hensigtsmæssig at aftale med Kurt således vi holder transportudgifter nede.

Opgavefordeling: 

Opgavefordeling  dambrug

Opgaver

Ansvarlig

Foder  + justering automater, opfyldning

Ove Horn Pedersen

Dyrlæge. Tilkalde dyrlæg og være med når han er på besøg

Ove Horn Pedersen

Medicin

Ove Horn Pedersen

 Journal - udfylde sedler til dambrugs journal + optælle beholdning

Ove + Per indtil videre

Optælle beholdning foder, medicin og hjælpestoffer den første i hver måned. Sende resultat til formand

Ove+Per indtil videre

Oversigt beholdning fisk ifm. sortering

Ove Horn Pedersen

Køresedler: Oversigt kg-stk-cm ifm. udlevering. Sende kopi til formanden efter hver udsætnig.

Ove Horn Pedersen

Biofilter returskylning hver 3.uge

PE-holdet

Mikrosigter kontrol

PE-holdet

Belufter, kontrol og vedligehold

PE-holdet

Planlægge udsætninger

Ove sammen med Per

Anmeldelse udsætning fiskerikontrol

Per

Iltflasker
(vi skal altid have en fuld flaske og efter udsætning mv. skal overskydende straks leveres tilbage)

??

Vedligehold automater

??

Almindelig vedligehold 

PE-holdet

Miljø

Per Frost Vedsted

Muldvarper+mink

PE-holdet

Oprydning

 Alle bedes holde orden så der ikke skal ryddes op.
Ellers ifm. arbejdsaftener.

Skytte

Kurt Levring

Benzin til generator
(Der skal altid være min. 3 stk og max. 5 stk 5ltr  Aspen benzin-dunke på hylden ved generatorer)

PE-holdet

Gartner (klippe græs+vedligeholde hegn)
(sørger selv for køb af benzin oktan 95 der afregnes med kassereren - Aspen til generator må ikke bruges !)

Ejgil Nedergaard

Godkendelse elfiskeudstyr

Keld Nielsen 

 Tag - afløb - rense for nåle og holde rent

 PE holdet

 Hegn - Vedligehold hegn (træer og ståltråd)

 PE holdet

GØF faste medhjælpere / arbejdshold
Ved arbejdsaftener, sortering fisk, udsætning og øvrige opgaver på dambruget har vi en række faste hjælpere på GØF arbejdsholdet der kan tilkaldes (Husk at informere i god tid):   linkMail liste(pasningsordning og arbejdshold):
GOEF_pasning@bjerringbro-sportsfisker.dk
Sidst Redigeret 11-12 2020 af Per Frost Vedsted