Tilladelser

Elfisketilladelse
GØF skal til enhver tid have en gældende elfisketilladelse som desuden er en tilladelse til indlæggelse af rogn fra vildfisk. Elfisketilladelsen vilkår skal overholdes når de enkelte foreninger anvender tilladelse ifm. det årlige fiskeri efter moderfisk.  

Ved fiskeri efter moderfisk hvor GØF's elfisketilladelse anvendes skal du huske:
  - at medbringe kopi af elfisketilladelsen
  - at varsle fiskerikontrollen inden fiskeriet
  - at medbringe oversigtskort og skriftlig tilladelse fra lodsejere på begge sider af åen hvor der fiskes
  - udarbejde en rapport over det der fanges - skal indberettes
  - operatører af elfiskeudstyr skal have den nødvendige uddannelse + kursusbevis medbringes.

 

Miljøgodkendelse

GØF har miljøgodkendlse inkl. vandindvindingstilladelse:


Sidst Redigeret 02-11 2021 af Per Frost Vedsted