Tilsyn og Miljø kontrol Viborg Kommune

Viborg kommune gennemfører hvert år miljøtilsyn på dambruget. Dette indebærer:

  • kontrol af vandløbskvalitet i Kettinghøj bæk nedstrøms Skibelund Havørredopdræt's anlæg i Skibelund
  • gennemgang af dambruget og driften sammen med driftsansvarlig (anlæg, dambruger journalen)
  • vores egenkontrolmålinger af vandkvalitet i tilløb og afløb indgår
  • vores årsopgørelse indgåi tilsynet

Resultat dokumenteres af Viborg Kommune i en rapport som kan læses her:


Sidst Redigeret 06-11 2018 af Per Frost Vedsted