Veterinær kontrol

Fødevare styrelsen gennemfører en årlig veterinær kontrol, hvor de kommer og tilser damabruget og udtager fisk til analyse og får tilsendt/udleveret oplysninger om køb/salg af fisk:


Sidst Redigeret 02-03 2020 af Per Frost Vedsted