BSF juniorklub

Juniorklubben holder klubaften om torsdagen i vintermånederne fra kl. 19.00 til 21.00 i klubhuset på Gudenåvej. Du kan se præcist hvad der skal ske, på de forskellige aftner i vores aktivitetskalender. Denne kan du også se her på siden. På klubaftener vil der altid være en voksen tilstede. Fra oktober til maj måned laver vi forskellige aktiviteter så som:

- Reparation og vedligeholdelse af fiskeredskaber.
- Fremstilling af fangstnet og fangstredskaber (wobler, jig, spinner og blink).
- Fluebinding. Fiskestænger, knive og læderarbejde.
- Fiskestænger, knive og læderarbejde.
- Temaaftner om f.eks. knudebinding, fiskemetoder eller fiskeopdræt.
- Fællesfisketure til en lang række forskellige fiskevande.

Derudover bliver der undervist i hvordan man bruger de forskellige fangstredskaber, fiskens biologi, fødeemner, fiskepladser, vandmiljø og vandløbspleje.

I weekender bliver der lavet ture , eller vi deltager i fiskekonkurrencer, forskellige steder for at afprøve de ting, som der er blevet undervist i i vinterens løb. På disse ture vil der altid være mindst én voksen fra klubben med, samt nogle forældre og selvoppustelige redningsveste til alle børn. Klubaftenerne og fællesturene bliver også brugt til hygge og samvær.

Alt dette er ikke gratis. Fra 12 år (aldersgrænsen er 12 år fra januar 2004) og op til 18 år koster det 300 kr. om året. Følgende er inkluderet i prisen:

- Fiskeret i Tange Sø.
- Fiskeret til foreningens fiskevand i Gudenåen.
- Brug af foreningens både og redningsveste (husk tilladelse fra forældre).
- Foreningens klubblad "Gudenå Nyt" som udkommer 2 gange om året.
- Medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund og dens mange fordele.
- Sportsfiskeren som udkommer 10 gange året.

Har du lyst til at være med så mød op i klubhuset på Gudenåvej. Du er meget velkommen til at prøve at være med nogle gange, inden du melder dig ind. Du er også velkommen til at ringe til juniorlederne (se under kontakt / bestyrelse)

KNÆK OG BRÆK !!

 

Johannes underviser

 

Få evt. inspiration fra Danmarks sportsfiskerforbunds fiskegudier: Se dem på YoutubeSidst Redigeret 02-03 2020 af Per Frost Vedsted