Vedtægter juniorklubben

Vedtægter for Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforenings juniorafdeling

§1

Juniorafdelingen er en selvstændig afdeling under Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening.

§2
Juniorafdelingen har til formål at samle unge med interesse for lystfiskeri og vandpleje.
Juniorafdelingen har endvidere som formål.
a. At arrangere fisketure til andre fiskevande
b. Selv at fremstille fiskegrej
c. At samles i selskabeligt samvær
d. At medvirke til vand- og fiskepleje i foreningens fiskevand

§3
Som medlemmer kan optages unge i alderen mellem 8-24 år begge inklusive.

§4
Medlemskab af Juniorklubben giver adgang til fiskeri på Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforenings fiskevand.

§5
Bestyrelsen der vælges på den årlige generalforsamling, består af 5 medlemmer. Valget gælder for en 2 årig periode og genvalg kan finde sted. Juniorafdelingens regnskab revideres af, en af bestyrelsen, valgt revisor.

§6
Den ordinære generalforsamling afholdes i november måned og indvarsles med 8 dages varsel.

§7
Kontingentet fastsættes hvert år på seniorafdelingens generalforsamling.

§8
Juniorafdelingen skal i øvrigt følge og overholde de til enhver tid gældende love og vedtægter for Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening.

§9
Ved evt. ophør af juniorafdelingen skal dennes midler anvendes til fremme af ferskvandsfiskeriet.


Sidst Redigeret 02-03 2020 af Per Frost Vedsted