Projekt: "Havørreden tilbage til Gudenå"

BSF arbejder sammen med DTU Aqua og vores naboforeninger på at finde årsagen til den markante nedgang i havørredbestanden i Gudenåen. En trend vi skal have vendt!

..

Havørredtrend 1993 Til 2017

Notat fra DTU Aqua: Fiskeribiologisk vurdering af havørredbestanden i Gudenåen med tilløb, juni 2019
Link til notat

 

Presseomtale September 2019 - "Havørredkollaps i Gudenå"

 

Link til rapporter mv. der er en del af projektet "Hvor havørrederne bliver af i Gudenå" - og som har ført til en fredning af havørreder på BSF's fiskevand

 

 1. Rapport: Hvor bliver havørrederne af i Gudenå?
  - Status efter første møde med DTU Aqua, januar 2018


 2. Rapport: Hvor bliver havørrederne af i Gudenå?
  - hypoteser og facts, november 2017

 3. Vådområder - en vejledning og gennemgang v/ DTU Aqua

 4. Ørredkortet (Fiskepleje.dk - her kan du læse om bestandsanalyser i de enkelte tilløb)
 5. Oversigt over rapporter Gudenå kommiteen

 6. Plan for fiskepleje - Gudenå delområde 3 (Tangeværk - Randers)

 7. DTU Aqua - Film der fortæller hvorfor de nye brede stryg ved Vilholt og Vejle er så gode for havørreden

 8. Pressemeddelelse: Foreninger nedstrøms Silkeborg siger stop og freder havørreden i Gudenå

 9. Rapport - Udsætninger sammenholdt med fangster af havørreder i Gudenå. Analyse af udsætningstidspunkt smolt. Desuden gennemgang af de seneste 3 bestandsanalyser for gydebække nedstrøms Tangeværket til Lilleåens udløb i Gudenå. BSF 25.februar 2018

 10. Rapporter - Optælling af gydninger BSF 2008 til 2018

 11. Rapport - Hypotese 4 - 10mm gitter foran turbinerne og den nye ungfiske sluse har gjort forholdene for havørrederne dårligere

 12. Havørred - BSF fangster i ydermånederne jan-feb-nov

 13. Udkast til sammendrag af projekt vedr. HØ i Gudenå 2018

 14. DTU Aqua 2018-Undersøgelse af vilde havørredsmolts overlevelse i Gudenå og Randers Fjord
 15. Status på projekt "Hvor bliver Havørreden af i Gudenå?" 6/12-2018
 16. Aarestrup m.fl. 2014 - Videnskabelig artikel om smoltundersøgelser i Gudenåen og Randers Fjord 2003 og 2005

 17. Projektbeskrivelse mærkning af ørredsmolt i Gudenåsystemet 2020_DTU Aqua dec 2020
 18. DTU Aqua notat foreløbige smoltresultater 2020 til arbejdsgruppen Havørreden tilbage til Gudenåen
 19. DTU Aqua notat: BEstandsnalyser og fiskeædende rovdyr i tilløb til Gudenå og Randers Fjord  2021-22 - foreløbig resultat oktober 2021--

Sidst Redigeret 11-06 2022 af Per Frost Vedsted