BSF program og kortbog

BSF har siden 2011 udgivet en årlig Program/kortbog.

På forsiden er der årets program og generelle foreningsinformationer.

På bagsiden er der kort over fiskevandet ved Gudenå, Tange Sø og Lilleåen hvor vi har medfiskeret hos Hadsten Lystfiskferforening.