Byttekort MidtVest Lystfiskerforening

Bjerringbro Og Omegns Sportsfiskerforening har i 2024 indgået en aftale om med fiskeret med MidtVest Lystfiskerforening.

Aftalen gælder fiskevand i Karup Å og Haderis Å og gælder fuld adgang til dagkortstykker i perioden fra og med 1 marts til og med 31 oktober. 

Aftalen om byttekort indeholder udveksling af to fiskekort til medlemmer af foreningen. (dermed giver dagkort i den ene forening ikke ret til at bruge byttekort i den anden).

Byttekort hentes her på Fiskekort.dk (oprettes snarest)

Medlemmet skal medbringe dokumentation for medlemskab af BSF samt dokumentation for at man har booket byttekort til dagen.

Som gæst har du pligt til at sætte dig ind i den anden forenings regler, og gøre dig bekendt med hvor fiskeri er tilladt, lokale fredningstider, mindstemål mm, samt følge de henvisninger fiskeri-opsynsmænd og lodsejere giver. Se foreningens regler her  https://www.mv-lf.dk/forside/fiskevand/fiskeregler 

Link til MidtVest Lystfiskerforening findes her https://www.mv-lf.dk/forside/fiskevand/karup-aa-systemet hvor du bl.a. kan finde kort over fiskevandet ved Karup Å og Haderis Å.

/Bestyrelsen

Byttekort for MV-LF medlemmer hos BSF

Medfiskeri Bjerringbro Sportsfiskerforening

 

MidtVest Lystfiskerforening har i 2024 indgået en aftale om med fiskeret med Bjerringbro Sportsfiskerforening. Aftalen giver fuld adgang til BSF fiskevand i perioden fra og med 1 april til og med 31 oktober. Aftalen om byttekort indeholder udveksling af to fiskekort til medlemmer af foreningen (dermed giver dagkort i den ene forening ikke ret til at bruge byttekort i den anden).

Byttekort hentes her på Fiskekort.dk

Medlemmet skal medbringe dokumentation for medlemskab af MidtVest Lystfiskerforening samt dokumentation for at man har booket byttekort til dagen.

Som gæst har du pligt til at sætte dig ind i den anden forenings regler, og gøre dig bekendt med hvor fiskeri er tilladt, lokale fredningstider, mindstemål mm, samt følge de henvisninger fiskeri-opsynsmænd og lodsejere giver. Se foreningens regler her  https://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/forsiden/fiskeri/fiskesaeson-mindstemaal-og-regler 

Link til Bjerringbro Sportsfiskerforening findes herhttps://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/forsiden/fiskeri/fiskevand-kort-og-koerselsbeskrivelser hvor du bl.a. kan finde kort over fiskevandet ved Gudenåen og Tange sø.

Note: Byttekort aftalen inkluderer fiskeri på sandskreddet (p14+15) idet begrænsning ved sandskreddet udelukkende gælder dagkort i perioden 1.april - 30.april.