Vejledning og regler vedr. foreningens robåd i Tange Sø

 

Generelt
Der er ikke et bookingsystem, hvis båden er der kan foreningens medlemmer anvende den. Gæster må medtages, hvis de har gyldigt fiskekort til søen.

Nøgle til bådene
Bådene er låst og koden oplyses ved henvendelse til Casper Pedersen på telefon 53709440. 
(Oplys navn og DSF medlemsnummer). 

Redningsvest
Man sørger selv for at medbringe de lovpligtige redningsveste.

Anmeld skade
Enhver form for skade på båden skal straks meddeles til Casper Pedersen.

Placering
Der er en båd i Ans ved indsejlingen til sejlklubbens havn på højre side. Derudover er der en båd ved indløbskanalen til Tangeværket.
Båden er placeret mellem fiskerens hus og rampen.

Rengøring og affald
Båden skal rengøres og affald hjemtages efter brug.

Knæk og bræk!

 

Isætning af robåde i Tange Sø

Robåde

Det er tilladt at sætte sin robåd i Tange Sø, og ro rundt på søen.

Robåde kan søsættes gratis ved Ans dæmningen (ingen rampe).
Brug af ramperne ved Ans og Tange kræver medlemsskab af de pågældende foreninger.

Både med motor

Nb! Der må ikke søsættes og sejles med private uregistrerede både med påhængsmotor (benzin og/eller el) på Tange Sø.

Kørselsvejledning fiskerens hus

Umiddelbart før Tangeværket drejes mod højre ad asfaltvej (overfor grus P-pladsen).
Følg vejen parallelt med indløbskanalen - du kommer efter ca. 500m til fiskerens røde hus.

Fiskekort og fisketegn
Fiskeri kræver naturligvis gyldigt fiskekort og det lovpligtige fisketegn.

Se oversigt over hvor fiskekort til Tange Sø kan købes
Fremvis gyldigt fiskekort på anmodning.
Kørsel og parkering
Udvis hensynsfuld kørsel og parkering.
Knæk og bræk!