Fiskekort Tange Sø

Fiskeri på Tange Sø forudsætter køb af fiskekort til Tange Sø.
Der skal fremvises gyldigt lystfiskertegn ved køb af dagkort, ligesom det sammen med gyldigt fiskekort til Tange Sø skal medbringes under fiskeriet.
Medlemsskab af BSF inkluderer fiskeri på Tange Sø.

Fiskekort Tange Sø  
Dagkort 50kr
Ugekort 150kr
Årskort 300kr

 

Kortsalgssteder for fiskekort til Tange Sø:
 Kongensbro Kro
 Gl. Kongevej 70, Kongensbro
 8643 Ans
 tlf.: 8684 0177   

 Fiskekort.dk

 

Lystfiskertegn

Husk det lovpligtige statslige lystfiskertegn. 
Undtaget er personer under 18 år og folkepensionister.

Fisketegnet er personligt og må ikke bruges af andre - heller ikke af personer i familien eller personer som har den samme adresse.

Fiskerikontrollen kan pålægge dig at betale en afgift på 740 kr såfremt du fisker uden lystfiskertegn (2022 pris).

Køb af lystfiskertegn
 Fisketegn.dk

 

Indtægterne fra salg af fisketegn går til fiskepleje gennem udsætninger, restaurering og lignende af vandløb og søer samt foranstaltninger og forskning, der i øvrigt har betydning for reproduktion, vækst m.v. af fiskebestandene.

Midlerne er på den måde til gavn for fiskene, og det giver bedre muligheder for et godt fiskeri for lystfiskere, fritidsfiskere, bierhvervsfiskere og erhvervsfiskere.

Fiskeri på Tange Sø

 Link til beskrivelse af fiskeri på Tange Sø (parkering, oversigtskort, adgangsforhold, isætning af både, fiskeri mv.)