Tange Sø - kort og kørselsvejledning

TangeSø 2017

Zone Tange Sø: Strækninger markeret med rødt = Fiskeri forbudt!

Bemærk! Enkelte parceller kan være undtaget vores fiskeret, disse vil være afmærket.

 

Vejledning vedr. fiskeri i Tange Sø

Isætning af både i Tange Sø
Både uden motor må sættes i Tange Sø via slæbestedet ved Fiskerens Hus.
Men kun både uden motorer!

Fiskeri fra bredden af Tange Sø
Gudenåcentralen ejer en bræmme jord hele vejen rundt om søen, med enkelte parceller undtaget (disse er mærket med skilte)

Som udgangspunkt må man fiske fra bredden, undtaget udfor ejendomme hvor der skal holdes god afstand af hensyn til privatlivets fred, men vi har ikke ret til at færdes ned over naboernes jorde og private veje, så mange steder er det ikke muligt på "lovlig" vis at komme til søen fra landsiden.

Så det er komplekst at beskrive regler for fiskeri fra bredden. Her er en guide - oplever du problemer så henvend dig til bestyrelsen så vi kan afklare om guiden skal ændres.

Skoven på Sahl siden
Fri adgang og fiskeri. Parker ved enten Tangeværket eller ved P-plads ved Ans-dæmningen lige i kanten af skoven.
Nb! Fiskeri på selve dæmningen og i kanalen ved værket er forbudt!
Sommerhuse nedenfor Frisholt
Her må vi ikke færdes langs bredden!
P-plads ved Ans-dæmningen og ind til bommen før sommerhuse
Fiskeri fra bred tilladt med fri adgang. Inkl. Fiskeplatformen.
Brug p-pladsen ved Ans-dæmning.
Dæmningen ved Ans
Fiskeri tilladt, men ikke fra selve vejen. Man skal stå udenfor rækværket. Brug p-pladsen ved Ans-dæmning eller parker i Ans og gå derud.
Ormstrup skov
Fiskeri fra bredden er tilladt, dog undtaget udfor de få ejendomme hvor der skal holdes stor afstand og hensyntagen til beboerne. Parker på offentlig p-plads ved Ans-dæmning eller på p-plads langs Frisholtvej.
Ovenfor Ormstrup op mod Kongensbro
Adgang og fiskeri fra bredden tillades, men udvis respekt.
Træbro/sti på trækstien kan anvendes.
Parker hensynsfuldt. Vi har ingen p-pladser i dette område!
Med stor forsigtighed og hensynsfuldhed kan der parkeres en bil ved de store veje ind i skoven, men sørg for at skovejene kan komme ind med bil og maskiner
Kongensbro ind mod Ans
Her er er der som udgangspunkt ikke adgang til fiskeri fra bredden. Kan måske beskrives senere
Ansvej ud til sejlklub og videre langs hovedvej om til Tange Søvej
Adgang og fiskeri fra bred tilladt. Flere offentlige P-pladser kan benyttes. Langs hovedvej kan bro med platforme benyttes, men vær hensynsfuld overfor øvrige gæster i området.
Langs Tange Søvej
Hvis man ellers holder sig i god afstand fra husene ned mod søen og udviser hensynsfuld færden accepteres adgang og fiskeri fra bredden. Vi har ingen p-pladser på strækningen (i gamle dage havde vi en p-plads nedenfor golfbanen). Der kan parkeres ved "stranden", og er det en enkelt bil accepteres dette normalt.
Tange dæmning og roklub*
Hvis der udvises hensynsfuld færden, fiskeri og parkering accepteres dette. Vi må dog ikke parkere på roklubbens område.Pas på ved ophold på dæmning!Ved fiskeri skal man stå udenfor rækværk.
Tange om til fiskerens hus
Hvis der udvises hensynsfuldhed i færden, fiskeri og parkering accepteres dette. Parker ved Tangeværket og gå derom!