Handcapvenlige fiskepladser Gudenå ved Bjerringbro

Brogade Bjerringbro
Ved Brogade har Viborg Kommune etableret en platform ud over Gudenå der er velegnet som fiskeplatform for fiskere med gangbesvær. Der kan parkeres i umiddelbar nærhed.

Billede indsættes senere ! 

 

Handicappladserne ved Kællinghøl

Adgang i handicapkøretøj til Kjællinghølbroen og fiskeplatformen ved Gudenåen.

Adgang til Kjællinghøl-arealerne er ikke tilladt for motorkøretøjer. Undtaget herfra er:

 • Køretøjer med lovligt erhvervsmæssigt ærinde
 • Lodsejere med lodder ved Gudenåen
 • Gæster til naturskolen, som har indgået aftale med Naturskolerne i Viborg Kommune
 • Personer i handicapkøretøj

Personer i handicapkøretøj gør følgende for at få adgang:

 • Ring til enhedskontoret for Naturstyrelsen Kronjylland på tlf. 72 54 39 20 (man-tor 08.30 - 16.00, fre 08.30 - 15.00)
 • Tag et billede med mobiltelefonen, hvor man tydeligt kan se både bilens nummerplade og handicapskiltet
 • Send billedet til det oplyste nummer eller den oplyste e-mail adresse
 • Derefter får du udleveret den aktuelle kode til kodehængelåsen

Kørselsvejledning

 • Fra omfartsvejen drejes ned af vejen til Bjerringbro Rensningsanlæg.
 • Fortsæt af grusvejen frem til kæden.
 • Efter kæden drejes til højre ved første vejudfletning, så fører vejen ned til Gudenåen.
 • Der er ikke adgang i bil til Naturskolens jernalderlandsby uden forudgående aftale.

Kodehængelås vejledning

 • Brug koden til at åbne hængelåsen
 • Efter du er kørt ind bedes du sætte kæden tilbage med yderste led ned over beslaget og montere hængelåsen gennem beslagets hul. 
 • Lås hængelåsen ved at presse hængelåsen ind og stille kodelåsen på en tilfældig kombination.

God fornøjelse - og husk at låse efter dig!!!

Knæk og bræk!