Borgerkort til Gudenå for borgere i Viborg Kommune

Alle borgere med bopæl i Viborg Kommune med gyldig sygesikringsbevis og ID med bopæl i Viborg Kommune kan fiske gratis i Gudenå på sydsiden mellem broerne i Bjerringbro (Fra Brogade til omfartsvejen på siden over mod Busbjergvej, markeret med rødt på kortet nedenfor)

Borgerkort

Periode for borgerkort følger dagkort, dvs. fra 1. april til 31. oktober.
Der er ingen begrænsning i hvor tit du henter gratis borgerkort.

Borgerkortet kan kun fås via fiskekort.dk
Der skal betales et depositum på 50,- på et borgerkort som refunderes hvis du inden 5 dage laver en fangstrapport - gælder også selv om man ikke fanger noget. 

HUSK alle fangster af gedde, laks og havørred skal indberettes.

Bemærk at foreningens kontrollører vil vil bede om at se dokumentation for at du bor i Viborg Kommune (kan fx. være dit sygesikringsbevis)

af stykket mellem broerne og Tange Sø, derudover får du tilsendt Sportsfiskeren 7 gange årligt.

Knæk og bræk!
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

 

 

Lystfiskertegn

Husk det lovpligtige statslige lystfiskertegn. 
Undtaget er personer under 18 år og folkepensionister.

Fisketegnet er personligt og må ikke bruges af andre - heller ikke af personer i familien eller personer som har den samme adresse.

Fiskerikontrollen kan pålægge dig at betale en afgift på 740 kr såfremt du fisker uden lystfiskertegn (2022 pris).

Køb af lystfiskertegn

 Fisketegn.dk

 

Indtægterne fra salg af fisketegn går til fiskepleje gennem udsætninger, restaurering og lignende af vandløb og søer samt foranstaltninger og forskning, der i øvrigt har betydning for reproduktion, vækst m.v. af fiskebestandene.

Midlerne er på den måde til gavn for fiskene, og det giver bedre muligheder for et godt fiskeri for lystfiskere, fritidsfiskere, bierhvervsfiskere og erhvervsfiskere.

Fangstindberetning

HUSK indberetning af fangst !
Der er tvungen indberetning på alle fangster i Gudenåen af laks, havørrred og gedde.
Indberetning skal ske samme dag som du fanger fisken på fangstjournalen.
Regel om indberetning af fangst gælder alle medlemmer, lodsejere, dagkortfiskere, fiskere med medfiskeret og gæster.
Link til indberetning af fangster

Alternativ til borgerkort - støttemedlemsskab

Fisker du meget så tilbyder vi et støttemedlemsskab til kun 500 kr.
Du kan indmelde dig her

Som støttemedlem må fiske på begge sider af stykket mellem broerne og Tange Sø, derudover får du tilsendt Sportsfiskeren 7 gange årligt.