Medlemsskab BSF 2024

Alle kan blive medlem af Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening.

 • Der kan dog kun optages 600 medlemmer i foreningen hvorefter der oprettes venteliste.
 • Der er ikke venteliste for personer med folkeregisteradresse i "Bjerringbro og Hvorslev kommuner anno 2006", dvs. postnumrene
   • 8840 (Rødkærsbro)
   • 8850 (Bjerringbro)
   • 8860 (Ulstrup)
   • 8881 (Thorsø)

Bor du i et af disse postnumre optages du straks som medlem.

Pris for medlemsskab af BSF

2024
(1/3-2024-28/2-2025)
Medlems-
bidrag BSF
Forbunds-
bidrag
Lakse- 
bidrag
Ialt
Senior / pensionist 575 kr 450 kr 200 kr 1.225 kr
Ungdom 18-25år 200 kr 300 kr 200 kr 700 kr
Junior under 18år 300 kr 0 kr 0 kr 300 kr
Støttemedlem 325 kr 100 kr 75 kr 500 kr

 

 • Pensionister betaler samme kontingent som senior iht. beslutning på generalforsamling 2014.
 • Lodsejere der ifølge vedtægterne optages som gratis medlemmer af foreningen får også medlemskab af forbundet inkl. Sportsfiskeren. Foreningen afholder denne udgift.
 • Børn under 12 år fisker gratis i foreningens fiskevand, men deltagelse i juniorklubbens arrangementer og modtagelse af Sportsfiskeren kræver medlemskab.
  Børn under 16 år fisker gratis ifølge medlem af foreningen.
 • Ægtefælle/samlever til medlem af foreningen fisker gratis under forudsætning af at de følges ad.
  "Følges ad" defineres som indenfor synsafstand så fiskeribetjent kan kontrollere Jer.
  Det forudsætter at i er tilmeldt samme folkeregisteradresse.
 • Grænsen for juniormedlemsskab går ved 18 år fyldt inden 1. marts i opkrævningsåret.
 • Grænsen for ungdomsmedlemsskab går ved 25 år fyldt inden 1. marts i opkrævningsåret.
 • Gæstekort, som medlem har du mulighed for at købe gæstekort i perioden 16/1 - 15/11. Dog skal du følges ad med gæsten under fiskeriet. Gæstekort købes på fiskerkort.dk du skal blot logge ind for at gæstekort bliver synligt.
 • Vedr. betaling af medlemskab:
  Du modtager en opkrævning fra DSF eller en mail fra kassereren. 
 • Print fiskekort: Forbundets "foreningskort" skal du selv printe fra www.sportsfiskeren.dk - gælder som gyldig fiskekort.
 • Støttemedlemmer har fiskeret i Gudenå mellem Brogade og Omfartsvejen på Zone 3 (begge sider) og på Tange Sø. Støttemedlemmer modtager sportsfiskeren og øvrig information fra foreningen. Støttemedlemmer har ikke adgang og stemmeret på generalforsamlingen. Støttemedlemmer har adgang til øvrige aktiviteter i foreningen (klubaftener, konkurrencer)
  Støttemedlemsskab tilbydes kun via fiskekort.dk

Kontingentets bestanddele:

 • Medlemsbidrag
  Medlemsbidrag er den samlede pris for medlemsskab af foreningen. Består af 3 dele: BSF Kontingent, laksebidrag og forbundsbidrag. Opdeling er lavet for at skabe gennemskuelighed og kunne justere prisen løbende efterhånden som fx. forbundsbidrag ændres
  • BSF Kontingent
   Medlemsbidrag går til drift af foreningen, herunder klubhus og fiskevand.
  • Forbundsbidrag
  • Forbundsbidrag går til BSF medlemsskab af Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) og inkluderer bladet “Sportsfiskeren”. Hvis du er medlem i flere foreninger under DSF, så opkræves der kun et bidrag. Prisen er fastsat af forbundet og reguleres årligt.
  • Lakse-bidrag
   Senior, junior 18-25 år og pensionister betaler 200 kr der går ubeskåret til ekstraordinære udsætninger af laksesmolt i Gudenåen  via tilskud til DCV - Dansk Center for Vildlaks.

Ønsker du medlemskab i BSF ansøger du på følgende måde:

Kopier nedenstående, indsæt i mail, udfyld med dine informationer og send til 

Kasserer@bjerringbro-sportsfisker.dk i emnefeltet skriver du: "Ansøgning om medlemskab af BSF"

---------- Kopier herfra -----------

Navn:

Adresse:

Postnr.:

By:

Fødselsdato og år:

Telefon:

Mailadresse:

---------- Kopier hertil -----------

 

Nicolai Parbst (Kasserer)

Tlf.: 4241 2030 (SMS foretrækkes) eller først efter kl. 19.00

Lystfiskertegn

Husk det lovpligtige statslige lystfiskertegn. 
Undtaget er personer under 18 år og folkepensionister.

Fisketegnet er personligt og må ikke bruges af andre - heller ikke af personer i familien eller personer som har den samme adresse.

Fiskerikontrollen kan pålægge dig at betale en afgift på 740 kr såfremt du fisker uden lystfiskertegn (2022 pris).

Køb af lystfiskertegn
 Fisketegn.dk

 

Indtægterne fra salg af fisketegn går til fiskepleje gennem udsætninger, restaurering og lignende af vandløb og søer samt foranstaltninger og forskning, der i øvrigt har betydning for reproduktion, vækst m.v. af fiskebestandene.

Midlerne er på den måde til gavn for fiskene, og det giver bedre muligheder for et godt fiskeri for lystfiskere, fritidsfiskere, bierhvervsfiskere og erhvervsfiskere.