Byttekort Viborg Sportsfiskerforening

BSF medlemmer kan låne et byttekort til Viborg Sportsfiskerforenings fiskevande.

Reglerne for lån er byttekort er:

  • Du kan låne et byttekort fem dage om året.
  • Du kan højest låne et kort to dage i sammenhæng.
  • Du kan kun have én reservation stående ad gangen.

 

Byttekort hos VSF:

Byttekort printes på: https://www.fiskekort.dk/foreninger/32/bjerringbro-og-omegns-sportsfiskerforening Husk at logge ind på siden.

Hvis du vil bruge VSFs båd på Hald sø, så skriv en mail til formand@vsf.dk  med de samme oplysninger som ovenfor.

HUSK:

  • Bestil byttekort i god tid, mindst tre dage før, du skal afsted.
  • BSF råder over to byttekort til VSF, så der er ikke garanti for, at der er et kort ledigt.
  • Uden et byttekort i hånden, må du ikke fiske i VSFs vande.
  • Aftalen gælder ikke Vorgod Å, hvilket skyldes at VSF ikke har fuld råderet over vandet.

 

Det er dit ansvar og sætte dig ind i reglerne for fiskeriet på VSF vand! 
Læse om Viborg Sportsfiskerforening på www.vsf.dk