Billed størrelser til hjemmesiden

 

Width (px)

Height (px)

Banner

1920

600

Kvadrat

280

280

Thumbnail

70

50

Annonce banner

500

90

Annonce kvadrat

200

200

Person

200

225

Slider (bruges også til nyheder)

1280

720

Tekst og billede

550

535

Status på forbedring af hjemmesiden

Åbne opgaver


Forsiden

 • Forsiden
  • Udskift til fritlagt logo fra Nicolai - done 11/2-23
  • Fangstoversigt forside / Nicolai
   Fylder for meget på forsiden. Lav ene separat side med alle fangster.
   Eventuelt med en kortere liste på forsiden (problem er at billeder så ikke kan åbnes) – lav eksempel og bed om feedback
  • Dagkort / Per
   Ret så der er link til dagkortsalg på fiskekort.dk - rettet 5/2-23 Per
  • Rapportering fangst / Anders
   Ret så det er alle fisk, der skal indrapporteres på samme dag de fanges.
   Jeg antager at det "kun" gælder havørred, laks og gedde. gælder flere steder på hjemmesiden - er nu rettet/Per.
  • Ryd op på forsiden - flyt nyheder op midt på. rettet 18/2-23, Per
 • Infotavle – gul cirkel / Erik
  • Gul info cirkel på kortbog ved både P14 og 15
 • Fangstjournal / Casper
  • Reje mangler som agn - jeg har bedt Nicolai tilføje det
 • Annoncer / Per
  • Check annonce mulighed i nye hjemmeside.
  • Annoncer siderbanner indsat på forside vises på alle sider. Virker kun med url.
  • Der er nu indsat test 200x200 i sidemenu
  • Test banner 900x50 og Annonce 200x200 / Erik
  • Bed Lystfisk.dk og Go-Fishing om at sende os annoncer i format 200x200 og 500x90 / Nicolai beder om disse
 • Sprogvarianter / Per
  • Forberede sider for engelsk og tysk
  • Hvilke andre sprog er relevante ? – Lettisk, Rumænsk …
  • Opret specifikke oversatte sider – regler, og foreningen, køb kort
 • Nyheder / Per
  • Test billeder til nyheder – får styr på størrelser der skal bruges. Slider 1280x720 virker godt
  • Jeg har brug for nogle gode billeder til yheder 1280x720 
  • Få Erik til at lave et antal billeder 1280x720 som vi kan bruge.
 • Links på undersider / Per
  • Indsæt links på alle undersider
 • Billede med forskellige fangster som teaser / Per
  • Jeg har brug for nogle fede billeder i de tilladelige formater

Fiskeri

Fiskesæson

 • tilføj link fangstjournal i øv og nederste box - rettet 18/2-23, Per
 • Slet “løs” txt vedr. fangstindberetning nederst - rettet 18/2-23, Per
 • Opdel fangst begrænsninger - tilføj “øvrige regler” - rettet 18/2-23, Per

Kommercielt brug af fiskevandet

 • Ret så det er “henvendelse til formanden” rettet 18/2-23, Per
 • Tilføj aftale med riverfisher rettet 18/2-23, Per

Danske laks og havørreder

 • findes der en opdateret version vi kan linke til? - rettet 24/2-23, PFV
 • dk version viser kun side 1- rettet 24/2-23, PFV

 

Regler fiskeri styrelsen

 • link virker ikke. Rettet og kopi slettet da det jo er bedre at linke til original 18/2-23, Per

 

Medlemsskab

 • Tabel er for bred. slå senior og pensionist sammen. Alternativt transpose tabel. rettet 18/2-23, Per
 • Øverst efter alle kan blive medlemmer, dog max…. Tilføj venteliste og at personer i postnumre direkte optages….. rettet 18/2-23, Per
 • Under print fiskekort, slet et “kan” rettet 18/2-23, Per
 • Link støttemedlemmer skal opdateres som på forsiden. rettet 18/2-23, Per
 • Laksebidrag … via tilskud til DCV rettet 18/2-23, Per
 • Forbundsbidrag går til BSF medlemsskab af Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) og inkluderer bladet “Sportsfiskeren”. Hvis du er medlem i flere foreninger under DSF, så opkræves der kun et bidrag. rettet 18/2-23, Per
 • Form medlemsskab virker ikke på ny side…. Check om html kode kan kopieres over. Ellers opret ny form.

Venteliste

 • indsæt mellemrum ved byer i parentes rettet 18/2-23, Per
 • Link form skal også rettes her 

Dagkort

 • Fiskekort tange sø Per - rettet 5/2-23 Per
  • ret link fiskekort.dk
  • Tilføj link til køb statsfisketegn.
  • opsætning forbedres
 • ret til denne tekst: dagkort til Gudenå giver ret til at fiske i alle 6 zoner - zoneinddelingen anvendes udelukkende til indberetning af fangststed.  rettet 18/2-23, Per
 • begrænsning Sandskreddet tilføjes rettet 18/2-23, Per
 • Ret til skal: Ved indrapportering af fangster skal du angive zone. Fangstjournal rettet 18/2-23, Per
 • Transpose tabel så den passer bedre på mobil  rettet 18/2-23, Per
 • Slet “Find adresser og andre oplysninger >> her<<“ rettet 18/2-23, Per
 • Salgssteder skal kun vises i nederste tabel rettet 18/2-23, Per
 • ret link fiskekort.dk rettet 18/2-23, Per
 • Tilføj link til køb statsfisketegn rettet 18/2-23, Per
 • Check om vi stadig har både Jagtogfisk, Silkeborg og Din grej shop, Silkeborg og Knabbe. Er det ikke en og samme butik? Brokbjergvej 4a - rettet 24/2-23 PFV
 • Hvordan kan e-dagkort bæres synligt? (DAGKORT (både købt ved salgssteder og online) skal bæres synligt under fiskeriet.) ??

Borgerkort

 • Ret link fiskekort.dk rettet 18/2-23, Per
 • Tilføj link til køb statsfisketegn rettet 18/2-23, Per
 • Ret pris til 500kr rettet 18/2-23, Per
 • Tilføj “som støttemedlem”,  før link til fiskekort.dk, (der virker ) rettet 18/2-23, Per
 • Indsæt særskilt alternativ med støttemedlemsskab rettet 18/2-23, Per

Fiskevand kort

 • P14 GPS koordinat / Casper
  Rettes til 56.38097,9.72168  - rettet 4/2-23 Per
 • P14/15 adgang / Casper
  P14 kan dagskort fiskerne godt anvende. - rettet 4/2-23 Per
  P15 det skal være for medlemmer frem til 1 maj. - rettet 4/2-23 Per
 • Flyt overskrift ind i tabeller med kørslesvejledning. rettet 18/2-23, Per
 • overskrift “Parkerings og kørselsvejledning” rettet 18/2-23, Per
 • Tange Sø - opsættes  i tabelform for bedre oversigt rettet 18/2-23, Per
 • Parkerings og kørselsvejledning ret til formateret overskrift. Ret til “Parkering og fiskeri” rettet 18/2-23, Per

Fangstrapport indrapporter fangst

 • slet menu punkt (dobbelt) rettet 18/2-23, Per

Medfiskeri Lilleå

 • hvordan håndterer vi nu fangstrapport Lilleå? kan sendes via BSFs hjemmeside.

Mefiskeri Silkeborg

 • passer denne tekst: “Nøgle til Tange Sø båd kan afhentes på Finn Bernsbo, Tlf. 22837606” - Slettet 20/2-2023, Per

Medfiskeri Viborg

 • indsæt link VSF nederst rettet 18/2-23, Per

Forenings robåde

 • rettes til ental! rettet 18/2-23, Per

Foreningensrobåd Tange sø 

 • underside indhold flyttes et niveau op rettet 18/2-23, Per
 • Adresse Nicolai rettes rettet 18/2-23, Per

Isætning båd Tange sø

 • ret teksten: “vores to robåd på Tange Sø (Linder alujoller)”. Snaphans, vi har kun en. rettet 18/2-23, Per
 • menupunkt flyttes et niveau op rettet 18/2-23, Per

Råd vejledning geddefiskeri

 • vi bør slette vejledning vedr. agnfisk da det ikke er tilladt - check bestyrelsen er enig - sidste afsnit rettet 18/2-23, Per
 • Forbedring af opsætning rettet 18/2-23, Per

Fiske guide tricks og Div link

 • dødt link, slettes? rettet 18/2-23, Per

 

Indberet fangst

 • flyt menu op øverst i sidemenu som nr 1- rettet 18/2-23, Per
 • samme dag - ret til samme tekst som under regler! Også gedder. Og sæt det i en tekst box (samme boks anvendes flere steder!) - rettet 18/2-23, Per

Fangster

 • flyt menu op øverst i sidemenu som nr 2 - rettet 18/2-23, Per

Fangststatistik

 • flyt menu op øverst i sidemenu som nr 3- rettet 18/2-23, Per
 • Overvej om vi ikke skal slette rekordfangster - skjult indtil videre - rettet 18/2-23, Per

Juniorklub

Juniorklub

 • tilføj link Facebook ellerhvor det nu sker - hvem kan sende mig link ?

 


GØF

GØF - Gudenåens Ørredfond

 • ok

GØF - bestyrelse GØF

 • ok

GØF- foreningerne bag GØF

 • SMI har meldt sig ud pr jan 2023 (ophørt) rettet 18/2-23, Per
 • Hinnerup ophørt og nu del af AROS (ophørt) rettet 18/2-23, Per

GØF-vedtægter

 • Opret link til one drive rettet 18/2-23, Per

GØF - historisk tilbage blik

 • trænger til en opdatering

GØF - bestyrelsesberetninger

 • opdatering med link til one-drive rettet 18/2-23, Per

GØF  mødekalender

 • ok

GØF - sådan kan du hjælpe

 • ok

GØF-medlemsskab

 • ok

GØF - revisor

 • ok

GØF - formularer

 • Opret link til one drive rettet 18/2-23, Per

GØF - vedtægter GØF-SH

 • ok

GØF-bestyrelse GØF-SH

 • ok

GØF - Planche GØF

 • opdatering med link til one-drive rettet 18/2-23, Per

Skibelund havørredopdræt - Skibelund havørredopdræt

 • ok

Skibelund havørredopdræt - Pasningsordning

 • ok

Skibelund havørredopdræt - PE hold

 • ok

Skibelund havørredopdræt - Arbejdshold

 • ok

Skibelund havørredopdræt - Produktionsanlæg

 • ok

Skibelund havørredopdræt - Årsopgørelser

 • ok

Skibelund havørredopdræt - Tilladelser

 • ok

Skibelund havørredopdræt - Egenkontrol

 • ok

Skibelund havørredopdræt - Instruktioner

 • ændres til one-drive link rettet 18/2-23, Per
 • Tilføje flere instruktioner til one-drive rislefilter

Skibelund havørredopdræt - Udstyr

 • kritik Honda og Stampe elektro slettes
 • Godkendelser elfiskeudstyr flyttes til one-drive 2013 uploades til 1-drive
 • CCTV - manual ændres til link one-drive  har jeg dem downloaded?

Skibelund havørredopdræt - Tilsynsrapporter

 • rettes til one drive link rettet 18/2-23, Per

Skibelund havørredopdræt - dambruger journal

 • ok

Skibelund havørredopdræt - tilkalde liste

 • ok

Skibelund havørredopdræt - Veterinær

 • menupunkt slettes rettet 18/2-23, Per

Skibelund havørredopdræt - veterinær analyser og kontrol

 • ændres til link 0ne-drive rettet 18/2-23, Per

Biosikkerhedsplan

 • punkt oprettes med link til 1-drive rettet 18/2-23, Per

Skibelund havørredopdræt - konsolideret udsætning

 • ændres til link one-drive rettet 18/2-23, Per

Produktion og udsætning -  uds.plan

 • ændres til link one-drive rettet 18/2-23, Per

Produktion og udsætning -  Produktionsplan

 • tabel forbedres grafisk, under overskrifter indføres rettet 18/2-23, Per

Produktion og udsætning -  beholdning fisk

 • Hides indtil videre - bruges ikke rettet 18/2-23, Per

Produktion og udsætning -  Moderfisk og rogn

 • Moderfisk og rogn lsåes sammen rettet 18/2-23, Per
 • der laves en tabel med moderfisk og rogn med link til one-drive. Excel fil forberedt

Produktion og udsætning -  rognmængder

 • Moderfisk og rogn lsåes sammen rettet 18/2-23, Per

Produktion og udsætning -  kunder 

 • rettes - Tangeværk rettet 18/2-23, Per
 • rettes Viborg - hvad er det nu hun hedder? rettet 18/2-23, Per
 • rettes vellingskov rettet 18/2-23, Per
 • rettes fiskeridirektorat rettet 18/2-23, Per
 • rettes DTU rettet 18/2-23, Per

Produktion og udsætning -  leverandører

 • DAKA slettes rettet 18/2-23, Per

Gudenåkonkurrence -  

 • konkurrenceudvalg ok rettet 18/2-23, Per
 • rest slettes / hides rettet 18/2-23, Per
 • Oversigt over årene fangster, deltagere, sted, største - kunne være en ide

GØF billeder  

 • menupunkt hides rettet 18/2-23, Per
 • kan senere ændres til en link one-drive eller billedarkiv
 • Hvad med link til gamle film mv.?

Nyheder GØF

 • oprettes - rettet 18/2-23, Per
 • Opret de seneste 6 nyheder
 • jeg vil ikke flytte alle de gamle over!

 

 


Vandpleje

Vandpleje- 

 • rapporter skal flyttes til one drive. Check om de er der og indsæt links

Diverse

Links

 • Slet SMI
 • Ret menu pkt. til Lins
 • WEB butikker - ret stavefejl i navne, div.
 • Link Gudenaalaksen.dk er slettet da link ikke virker. Er de aktive så send mig et link!
 • agnsiden.dk er slettet da link ikke virker. Er de stadig aktive?
 • fisketips.dk er slettet da link ikke virker. Er de stadig aktive?
 • laksefangster.dk er slettet da link ikke virker. Er de stadig aktive?
 • presta  er slettet da link ikke virker. Er de stadig aktive?
 • Pramdragerhuset er slettet da link ikke virker. Er de stadig aktive?
 • Truust camping er slettet da link ikke virker. Er de stadig aktive?

Div - Publikationer

 • Skal flyttes til one-drive og links etableres
 • Jeg har downloaded relevante filer og uploaded til 1-drive. Hvis der er flere så send link eller .pdf fil til Per

Div - månedens vinder fotokonkurrence

 • ok

Div test annoncer

 • menupunkt slettes