Moderfisk og rogn

Et væsentligt element for udformningen af strategien for avlsarbejdet i Gudenåens Ørredfond har været at ophjælpe allerede eksisterende havørred-stammer i Gudenå systemet. Det har derfor i årtier været målet at opfylde udsætningsplanernes mål for udsætning med direkte afkom fravildfisk opfisket så tæt på udsætningsstedet som muligt.

Vort slogan for avlsarbejdet er:Kvalitet over kvantitet.

Moderfiskene til avlsarbejdet opfiskes derfor spredt over væsentlige strækninger på de enkelte delvandløb således:

 • Lilleåen
  El-fiskeri ved Hadsten og mellem Laurbjerg og Langå.

 • Gudenåens hovedløb
  • 1971-2006: Toggergarnsfiskeri mellem Gudenå Centralen og Bjerringbro.
  • 2007-20xx: Fældefangst i fisketrappen ved Tangeværket efter havørred moderfisk. Fiskene opbevares i fisketrappen der med sit iltrige vand giver optimale opbevaringsfaciliteter og meget lille dødelighed.
  • 20xx-20xx: Elfiskeri sammen med DCV Randers, hvor vi i.f.m. elfiskeri efter laks har fået havørrederne.
  • 20xx- : Ingen moderfisk er fjernet fra Gudenåens hovedløb pga. den voldsomme tilbagegang i antal ørreder. Se projekt "Havørreden tilbage til Gudenåen"

   Hvis der er få hanner suppleres med dværghanner fra Møllebækken/Madekilden.

 • Alling Å
  El-fiskeri.

Efter endt strygning bliver alle fangede moderfisk genudsat så tæt på fangststedet som praktisk muligt.

Under udklækning og i den efterfølgende opvækstperiode på klækkeriet, holdes havørrederne fra de enkelte delvandløb separerede, og de efterfølgende udsætninger i de enkelte delvandløb foretages med "egne" fisk.