Plan for fiskepleje

Planer for fiskepleje


Den til enhver tid gældende plan for fiskepleje kan down loades fra fiskepleje.dk:

Fiskepleje planenerne revideres ca. hvert 5-7 år.

I fiskepleje planerne for DK er der en grundig gennemgang af alle vandløb herunder

  • Vand kvalitet
  • Fysisk tilstand fx. spærringer
  • Forslag og anbefalinger til vandløbspleje aktiviteter
  • Bestandsanalyse resultat ørreder
  • En opsummering af behov for udsætning af yngel baseret på bestandsanalysen
  • Udsætningspositioner
  • Kort med udsætningspositioner

Ørredkortet

Ørredkortet viser bestanden af ørreder i alle analyserede vandløb i DK.