Produktionsplan

Produktionsplan

Gudenåens Ørredfond - Skibelund Havørredopdræt producerer og udsætter årligt ca. 118.350 stk havørreder i Gudenå systemet. Dette sker som anført i de officielle udsætningsplaner udarbejdet af DTU-Aqua.

Vi leverer fisk til

 • Gudenå
  Pligtudsætning Gudenå.
  En del af udsætningsplanen for nedre Gudenå der er pålagt Tangeværket som pligtudsætning som kompensation for opstemningen ved Tangeværket.
 • Allingå og Hevring å
  DTU's udsætningsplan for nedre Gudenå, Hevring å og Alling å hvor GØF er udsætningsansvarlig.
 • Vellingskov bæk
  En frivillig udsætning ved Vellingskov dambrug, der financieres af Vellingskov Dambrug

 

 

Type Lokation 2012-2019  2019-2023 2024 2025-
2027
Yngel Alling å, DTU 5.500 0 0 0
Ris Møllebæk, DTU 1.200 0 0 0
Ladegård Bæk, DTU 2.000 0 0 0
Hevring å 1.200 1.800 1.800 0
Tangeværket, Pligtudsætning 47.250 0 0 0
I alt 57.150 1.800 1.800 0
1/2 års Tangeværket, Pligtudsætning 10.200 33.850 33.850 33.850
Hevring å 550 0 0 0
Pligtudsætning v/Bryrup dambrug 100 100 0 0
I alt 10.850 33.950 33.850 33.850
1-års Alling å, DTU 1.900 0 0 0
Tangeværket, Pligtudsætning 3.650 1.500 1.500 1.500
         
I alt 5.550 1.500 1.500 1.500
Smolt Hevring å, DTU 7.000 7.000 7.000 7.000
Alling å, DTU 15.400 15.400 15.400 15.400
Tangeværket, Pligtudsætning 39.800 35.000 35.000 35.000
I alt 62.200 57.400 57.400 57.400
Store Viborg Nørresø, DTU 500 500 500 0
Silkeborg Langsø, DTU 19.500 19.500 0 0
Knud Sø, DTU 3.500 3.500 0 0
Vellingskov Dambrug 200 200 200 200
         
I alt 23700 23700 700 200
 
Ialt   159.450 118.350 95.250 92.950
           
Index Styktal 100% 74% 60% 58%
           
Index Omsætning 100% 93% 67% 66%

 

 

Finansiering

 

Udsætningerne mærket " DTU Aqua" finansieres af fisketegnsmidler: Fisketegnsmidlerne består bl.a. af de indtægter der kommer fra det lovpligtige statslige fisketegn som alle lystfiskere skal betale til.

Udsætninger mærket "pligtudsætning" finansieres af Gudenaa Centralen som et led i de tvangsudsætninger, som værket er underlagt som følge af spærringen ved Tangeværket. Pligtudsætningens størrelse fastlægges af DTU Aqua i samarbejde med Fiskeridirktoratet.

Udsætning af fisk

De producerede fisk udsættes således:

 • Pligtudsætningen varetages af Gudenaa Centralen.
 • Øvrige typer af fisk udsættes af Gudenåens Ørredfond, dvs. med hjælp af medlemmer fra de involverede foreninger. Herunder også foreninger, der endnu ikke er medlem af ørredfonden, men som administrerer de vande, hvori der skal udsættes fisk.