MVLF 1280X720

Byttekort MidtVest Lystfiskerforening

Medfiskeri MidtVest Lystfiskerforening

Bjerringbro Og Omegns Sportsfiskerforening har i 2024 indgået en aftale om med fiskeret med MidtVest Lystfiskerforening. Aftalen gælder fiskevand i Karup Å og Haderis Å og gælder fuld adgang til dagkortstykker i perioden fra og med 1 marts til og med 31 oktober. Aftalen om byttekort indeholder udveksling af to fiskekort til medlemmer af foreningen. (dermed giver dagkort i den ene forening ikke ret til at bruge byttekort i den anden).

Byttekort hentes her på Fiskekort.dk (oprettes snarest)

Medlemmet skal medbringe dokumentation for medlemskab af BSF samt dokumentation for at man har booket byttekort til dagen.

Som gæst har du pligt til at sætte dig ind i den anden forenings regler, og gøre dig bekendt med hvor fiskeri er tilladt, lokale fredningstider, mindstemål mm, samt følge de henvisninger fiskeri-opsynsmænd og lodsejere giver. Se foreningens regler her  https://www.mv-lf.dk/forside/fiskevand/fiskeregler 

Link til MidtVest Lystfiskerforening findes her https://www.mv-lf.dk/forside/fiskevand/karup-aa-systemet hvor du bl.a. kan finde kort over fiskevandet ved Karup Å og Haderis Å.

Knæk og bræk!
/Bestyrelsen