Gudenåens Ørredfond

Gudenåens Ørredfonds historie går tilbage til stiftelsen i 1971.
Gudenåens Ørredfond er i dag et samarbejdsforum for 7 sportsfiskerforeninger med til sammen ca. 3000 medlemmer.

Gudenåens Ørredfond opdrætter og varetager udsætning af fisk i henhold til udsætningsplaner for Gudenå og tilløb til Randers Fjord. Årligt produceres og udsættes ca. 285.000 stk fisk.

Opdrættet foregår på Skibelund Havørred opdræt der ejes af Gudenåens Ørredfond. En pasningsordning bestående af en gruppe frivillige lystfiskere fra Bjerringbro og Langå varetager det store arbejde med daglig pasning af fisk og drift af dambruget.


Mål med arbejdet i Gudenåens Ørredfond

Overordnet set kan man sige, at det fornemste mål med arbejdet i Gudenåens Ørredfond er at gøre sig selv overflødig. En smuk og måske en lidt naturromantisk tanke, som der også skal være plads til i vort samfund, hvor det vi i dagligdagen opfatter som natur jo stort set er et resultat af vore egne handlinger på godt og for Gudenåens vedkommende ikke mindst på ondt.

Ifølge vedtægterne er formålet med Gudenåens Ørredfond:

  • Udklækning af havørreder af Gudenåsstammen.
  • Udklækning af laks hvis det anses for hensigtsmæssigt.
  • Via udsætninger at opbygge og bevare ædelfiskebestandene i Gudenåen og Randers Fjord.
  • Forbedring af miljøforholdene, bekæmpe forurening mv.
  • Fremme mulighederne for et rekreativt fiskeri.
  • Fremme interessen og forståelsen for lystfiskeriet i Gudenåssystemet og Randers Fjord.

Gudenåens Ørredfond har vi på et meget tidligt tidspunkt valgt at koncentrere sig om avl på åens havørreder for herigennem at bevare de dengang særdeles truede naturligt forekommende gener. Det er da heller ikke mindst som følge af fondens mangeårige systematiske avlsarbejde, at Gudenåens havørreder i dag fremstår som en række unikke stammer, der gennem generationers naturlige udvælgelsesmekanismer er særdeles veltilpassede til de forskellige dele af vandløbssystemet.