Historisk tilbageblik

Gudenåens Ørredfonds historie går tilbage til stiftelsen i 1971, men allerede siden begyndelsen af 50'erne er der foregået et systematisk avlsarbejde med Gudenåens havørredstammer. Indtil fondens stiftelse foregik dette arbejde i foreningsregi, i det såvel Langå som Bjerringbro foreningerne gennemførte avlsarbejde. 

GØF navneplade 1971

I 1952 fik Langå Sportsfiskerforening således specialkonstrueret vel nok landets første el-fiskeapparat. Dette apparat blev sidst i 80'erne overdraget til El-museet ved Tange, således at det nu indgår i museets permanente samling.

Den stigende forurening op gennem 50'erne, 60'erne og langt op i 70'erne medførte meget strenge kår for Gudenåens havørredstammer, og først i 70'erne var der flere år, hvor el-fiskeriet overhovedet ikke gav nogen moderfisk, trods særdeles ihærdige anstrengelser såvel i hovedløb som i tilløbene.

Det var derfor klart for enhver med interesse for livet i og langs åen, at noget måtte der gøres, både for at lave et systematisk avlsarbejde, men også for at arbejde for en forbedring af de fysiske forhold i vandløbssystemet. På daværende tidspunkt valgte man primært at koncentrere arbejde om at få den voldsomme forurening stoppet.

Det var dette klarsyn, der i 1971 førte til stiftelsen af Langå Sportsfiskerforenings Ørredfond. I 1973 indtrådte Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening i arbejdet, og fonden fik sit nuværende navn, Gudenåens Ørredfond.

Siden hen er samarbejdet blevet udvidet yderligere med først Hadsten Lystfiskeriforening (1984), Randers Sportsfisker Klub (1986),  Støvring-Mellerup Lystfiskerforening (1996), Allingåbro Lystfiskerforening (indtrådt 2006 og udtrådt 2010) samt senest Hinnerup Lystfiskerforening (2008).

Silkeborg Lystfiskeriforening har i en periode fra slutningen af 80'erne frem til 1998 ligeledes været medlem af Gudenåens Ørredfond. I 1998 udtrådte Silkeborgforeningen imidlertid idet de ikke kunne stille med repræsentanter til arbejdet.

I 2010 udtrådte Allingåbro Sportsfiskerforening af Gudenåens Ørredfond.

Gudenåens Ørredfond er i dag et samarbejdsforum for 6 sportsfiskerforeninger med til sammen ca. 3.000 medlemmer.

I en årrække blev udklækning og opvækst af fiskene foretaget på kontakt rundt omkring hos forskellige mere eller mindre kommercielle dambrugere. Resultaterne var meget svingende fra år til år, og omkring 1980 besluttede man derfor at etablere eget lækkeri mv. i første omgang hos Tage Andersen, Skibelund ved Bjerringbro.

Gudenåens Ørredfond har siden hen købt jord og opført eget klækkehus og opvækstfaciliteter. Pasningen foretages af frivillige og ulønnede medlemmer af Bjerringbro og Langå foreningerne.
 
1996 påbegyndtes etablering af et moderne rensningsanlæg således dambruget kan overholde skærpede udledningskrav for dambrugsdrift. Det nye driftsanlæg er blevet kap. 5 godkendt af miljømyndighederne (Viborg Amt).
 
30. november 2000 stoppede Tage Andersen efter 29 års trofast og enestående engagement med pasning af fiskene for Gudenåens Ørredfond. Ørredfondens virke er jo baseret på frivillighed og engagement fra alle medvirkende. Men i modsætning til bestyrelse og pasningsordning, som jo med mellemrum udskiftes og læres op til at tage del i arbejdet, så har Tage Andersen i de mange år været vores faste ankermand.

En gruppe frivillige fortsætter det store arbejde med pasning af fisk og drift af dambruget og har valgt at fordele ansvarsområderne mellem sig.

Mål med arbejdet i Gudenåens Ørredfond
 
Overordnet set kan man sige, at det fornemste mål med arbejdet i Gudenåens Ørredfond er at gøre sig selv overflødig. En smuk og måske en lidt naturromantisk tanke, som der også skal være plads til i vort samfund, hvor det vi i dagligdagen opfatter som natur jo stort set er et resultat af vore egne handlinger på godt og for Gudenåens vedkommende ikke mindst på ondt. 

I følge vedtægterne er formålet med Gudenåens Ørredfond:

  • Udklækning af havørreder af Gudenåsstammen.
  • Udklækning af laks hvis det anses for hensigtsmæssigt.
  • Via udsætninger at opbygge og bevare ædelfiskebestandene i Gudenåen og Randers Fjord.
  • Forbedring af miljøforholdene, bekæmpe forurening mv. 
  • At fremme mulighederne for et rekreativt fiskeri.
  • At fremme interessen og forståelsen for lystfiskeriet i Gudenåssystemet og Randers Fjord. 

I Gudenåens Ørredfond har vi på et meget tidligt tidspunkt valgt at koncentrere os om avl på åens havørreder for herigennem at bevare de dengang særdeles truede naturligt forekommende gener. Det er da heller ikke mindst som følge af fondens mangeårige systematiske avlsarbejde, at Gudenåens havørreder i dag fremstår som en række unikke stammer, der gennem generationers naturlige udvælgelsesmekanismer er særdeles veltilpassede til de forskellige dele af vandløbssystemet.

Toggergarnsfiskeriet efter moderfisk i Gudenåen ved Bjerringbro har siden 1994 været udført i samarbejde med Foss-laks / Brusgård / Dansk Center for Vildlaks (DCV), idet havørreder er overført til Ørredfonden og laks til Brusgård.

Byggeri af klækkehus
Byggeriet af klækkehuset blev gennemført med Bjerringbro foreningen alene som de drivende. Der blev lagt en utroligt stor indsats. Specielt nævnes i journalerne Hanse (J.J. Ditlefsen), Søren Andersen, Poul Møller og Tage Andersen. Den papirmæssige sagsbehandling blev udført af Niels Kjeldsen og Verner Jensen. 

Pasning af fisk gennem tiden
I perioden fra 1971 til 1989 har Ørredfonden ansat Tage Andersen, Skibelund som fiskemester. Opdrættet foregår i denne periode i kar opstillet på Tage Andersens ejendom Skibelundvej 59. En del af det hårde, våde og kolde arbejde skete udendørs - absolut ikke for kuldskære personer.  På et tidspunkt bliver Tage Andersen syg og må afløses af frivillige fra Bjerringbro - her bliver det klart at der må bygges et indendørs anlæg med bedre arbejdsforhold !

Fra 1989 til 1990 er Jens Asferg, Randers ansat. Udover fiskemesteren deltager frivillige fra Bjerringbro og Langå.

Pasningsordningen oprettes ca. 1989 samtidig med at byggeriet er færdiggjort.

Der findes desværre ikke fyldestgørende optegnelser over alle de frivillige der har lagt et stort arbejde i pasningen af dambruget / fiskene gennem tiden. Nedenfor er der en liste over medlemmer af pasningsordning sammenstykket ud fra gamle journaler - hvis du ligger inde med yderligere oplysninger modtages disse med tak ! 

Pasningsordningen nedlægges i en kort periode mellem 1999-2000 idet Tage Andersen selv ønsker at passe fiskene, dog med hjælp af Søren Andersen. Efter Tage Andersen holder i 2000 genetableres pasningsordningen.

Gennem alle årene har Søren Andersen deltaget i opdræt af fisk og etablering af anlæg. Søren stoppede i 2006 i Ørredfonden efter at have passet fisk i 32 år - en fantastisk indsats som har sat sit solide præg på Gudenåens Ørredfond.

I 2014 stoppede Kaj Lindvig i pasningsordningen efter at have været med på opdrættet i mere end 30 år - en fantastisk indsats dedikeret til arbejdet for Gudenåsystemets havørredbestand. Udover pasningen af fiskene var Kaj den der samlede personerne i pasningsordningen. 

 

Gudenåens Ørredfond - pasningsordning - tilbageblik

Periode 

Navn

Forening 

1971 → 2000

Tage Andersen

 

1974 → 2006

Søren Andersen 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1989 → 2011

Gert Nielsen 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1989 → 1990 

Jens Asferg Randers 

 

1989 → 1995

Teddy Laursen 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1989 → 2014

Kaj Lindvig 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1990 → 1993 

Steen Lindkvist Nielsen 

Hadsten Lystfiskeriforening 

1992 → 1994 

Lars-Erik Holm 

Hadsten Lystfiskeriforening 

1993 → 1995 

Jan Ottesen 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1993 → 1999 

Kaj Nielsen 

Langå Sportsfiskerforening 

1994 → dd

Kurt Levring 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1994 → 1995 

Fejeren 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1994 → 1999 

Søren Christensen 

Langå Sportsfiskerforening 

1995 → dd 

Holger Mosberg 

Langå Sportsfiskerforening 

1995 → 1996 

Thomas Hansen

Langå Sportsfiskerforening 

1996 → dd

Jørgen Nielsen

Langå Sportsfiskerforening 

1996 → dd

Erik Pedersen 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

2000 → 2003

Teddy Laursen 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

2006 → dd

Ove Horn Petersen 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

2005 → 2018

Steffen Toft Jensen

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

2005 → 2015

Villy Feldborg

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

2012 → 2014

Keld K. Lauritzen

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

2012 → dd

Allan Bay Magnussen

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

2015→ dd

Per Hougaard

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

2015→ dd

Jens Hougaard

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

2015→ dd

Karsten Jensen

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

2017→ dd

Kjeld Kaasgaard

Silkeborg Fiskeriforening

2017→ dd

Jørgen Pedersen

Hadsten Lystfiskerforening

2018 → dd

Jens Strandberg

Hadsten Lystfiskerforening

20xx → 2023

Karl J. Kruse Nors

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

2023 →dd

Claus Toft Møller

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

 

Gudenåens Ørredfond-Skibelund Havørredopdræt                                                     
Periode Formand Forening
20xx-> Per Frost Vedsted Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

 

Gudenåens Ørredfond's bestyrelse gennem tiden

Gudenåens Ørredfond - formænd - tilbageblik

Periode 

Navn

Forening 

1971 → 77

Lennart Kragh 

Langå Sportsfiskerforening 

1977 → 79 

Henning Nielsen 

Langå Sportsfiskerforening 

1979 → 80 

Knud Nielsen 

Langå Sportsfiskerforening 

1980 → 82

1982 → 86 

Alfred Nielsen 
Jens Kristensen

Langå Sportsfiskerforening 

Langå Sportsfiskerforening 

1986 → 89 

Verner Jensen 

Langå Sportsfiskerforening 

1989 → 93 

Verner Jensen 

Randers Sportsfiskerforening 

1993 → 94 

Steen Lindkvist 

Hadsten Lystfiskeriforening 

1994 → 94 

Teddy Laursen 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1994 → 96 

Carlo Iversen 

Langå Sportsfiskerforening 

1996 → 00 

Tage Odgaard 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

2000 → dd

Per Frost Vedsted

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

20xx → dd Bjarn Bach Langå Sportsfiskerforening

 

 

 

Gudenåens Ørredfond - kasserer  - tilbageblik

Periode 

Navn

Forening 

1971 → 73 

Ingen  

 

1973 → 79 

Peter Hansen 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1979 → 91

Niels Kjeldsen 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1991 → 96 

Bruno Kolding 

Hadsten Lystfiskeriforening 

1996 → 06

Georg Lauritsen 

Hadsten Lystfiskeriforening 

2006 → 2016

Gert Nielsen

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

2016→

John Eistrøm

Hadsten Lystfiskerforening

20xx → dd

John Kløve Christensen

Hadsten Lystfiskerforening

 

Gudenåens Ørredfond -
Bestyrelsesmedlemmer fra Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerfoening

Periode 

Navn

Forening 

1973 → 74 

Per Hougård 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1973 → 77 

Herman Petersen 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1973 → 78 

Peter Hansen 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1975 → 89 

Niels Kjeldsen 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1977 → 78 

Johs. J. Ditlefsen 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1979 

Jørgen Q. Jørgensen 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1979 

Svend Erik Pedersen 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1984 → 85 

Kaj Lindvig 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1985 

Gert Nielsen 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1988 → 89 

Arne Sørensen 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1989 → 94 

Verner Jensen 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1989 → 95 

Teddy Laursen 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1994 → 00 

Tage Odgaard 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

1995 → dd 

Per Frost Vedsted 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

2000 → 06

Søren Andersen 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

2006 → 2016

Gert Nielsen

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 

 

Gudenåens Ørredfond -
Bestyrelsesmedlemmer fra Langå Sportsfiskerforening

Periode 

Navn

Forening 

1971 → 78 

Frank Arendt 

Langå Sportsfiskerforening 

1971 → 79 

Lennart Kragh 

Langå Sportsfiskerforening 

1971 → 80 

Knud Nielsen 

Langå Sportsfiskerforening 

1971 → 73

Ove Nissen 

Langå Sportsfiskerforening 

1977 → 78 

Henning Nielsen 

Langå Sportsfiskerforening 

1977 → 79 

Ove Nissen 

Langå Sportsfiskerforening 

1979 

Ib Pedersen 

Langå Sportsfiskerforening 

1979 

H. C. Pedersen 

Langå Sportsfiskerforening 

1980 

Alfred Nielsen 

Langå Sportsfiskerforening 

1982 → 86 
1983 → 86 

Eli Larsen
Jens Kristensen 

Langå Sportsfiskerforening 

Langå Sportsfiskerforening 

1983 → 89 

Verner Jensen 

Langå Sportsfiskerforening 

1987 

Kaj Nielsen 

Langå Sportsfiskerforening 

1988 

Kaj Hansen 

Langå Sportsfiskerforening 

1988 

Flemming Larsen 

Langå Sportsfiskerforening 

1989 

Jens Asferg 

Langå Sportsfiskerforening 

1989 

Per Knudsen 

Langå Sportsfiskerforening 

1994 → 97 

Kaj Nielsen 

Langå Sportsfiskerforening 

1994 → 96 

Carlo Iversen 

Langå Sportsfiskerforening 

1995 → 96 

Thomas Hansen 

Langå Sportsfiskerforening 

1995 

Jørgen Houlgaard -

Langå Sportsfiskerforening 

1996 

Søren Christensen 

Langå Sportsfiskerforening 

1997 → 98 

Ole Christensen 

Langå Sportsfiskerforening 

1997 

Thorkild Sjøstedt 

Langå Sportsfiskerforening 

1997 

Henning Nielsen 

Langå Sportsfiskerforening 

1998 → 03 

Ib Weiss 

Langå Sportsfiskerforening 

2000 → 2011

Holger Mosberg 

Langå Sportsfiskerforening 

2003 → 07

Jørgen Nielsen

Langå Sportsfiskerforening 

2007 → 2015

Morten Andersen

Langå Sportsfiskerforening 

2011→ dd

Bjarne Bach

Langå Sportsfiskerforening

2015→ 2016

Peter Fosgerau

Langå Sportsfiskerforening

2017→2022

Morten Nielsen

Langå Sportsfiskerforening

2023 → dd

husker ikke lige navn

Langå Sportsfiskerforening

 

Gudenåens Ørredfond -
Bestyrelsesmedlemmer fra Hadsten Lystfiskeriforening

Periode 

Navn

Forening 

1987 → 96 

Bruno Kolding 

Hadsten Lystfiskeriforening 

1988 

Jørgen Lynge Sørensen 

Hadsten Lystfiskeriforening 

1989 → 06 

Torben Ludvigsen 

Hadsten Lystfiskeriforening 

1996 → 06 

Georg Lauritsen 

Hadsten Lystfiskeriforening 

2006 → 07

Peter Rasmussen

Hadsten Lystfiskeriforening 

2008 → dd

Jens Hansen

Hadsten Lystfiskeriforening 

2017→ dd

John Eistrøm

Hadsten Lystfiskeriforening

 

Gudenåens Ørredfond -
Bestyrelsesmedlemmer fra Randers Sportsfiskerforening

Periode 

Navn

Forening 

1987 → 88 

Lars Rasmussen 

Randers Sportsfisker Klub

1987 → 99 

Ole Kragholm 

Randers Sportsfisker Klub 

1989 → 94 

Verner Jensen 

Randers Sportsfisker Klub 

1990 → 97 

John Hansen 

Randers Sportsfisker Klub 

1994 → 97 

Steen Poulsen 

Randers Sportsfisker Klub 

1997 

Max Thomsen 

Randers Sportsfisker Klub 

1997 → 03

Henning Jacobsen 

Randers Sportsfisker Klub 

2000

Jørgen Ole Mikkelsen 

Randers Sportsfisker Klub 

2003 → 2008

Per B. Christensen 

Randers Sportsfisker Klub

2003 → 2008

Per Larsen

Randers Sportsfisker Klub 

2009 → 2010

Preben Nielsen

Randers Sportsfisker Klub 

2009 → 2009

John Wilhelmsen

Randers Sportsfisker Klub 

2009 → 2022

Poul Jeppesen

Randers Sportsfisker Klub 

2010 → 2012

Michael Lund Hansen

Randers Sportsfisker Klub

2013 → 2015

Ejner Kaa

Randers Sportsfisker Klub

2016  → dd

Per Hørdum

Randers Sportsfisker Klub

20xx → dd

Husker ikke lige navn

Randers Sportsfisker Klub

 

Gudenåens Ørredfond -
Bestyrelsesmedlemmer fra Støvring Mellerup Idrætsforenings lystfiskerafd.

Periode 

Navn

Forening 

1996 →  04 

Jan Schöler 

Støvring Mellerup Idrætsforening, fiskeriafdeling

1996 →  99 

Bo B. Jensen 

Støvring Mellerup Idrætsforening, fiskeriafdeling

1999 → 02

Kim Andersen 

Støvring Mellerup Idrætsforening, fiskeriafdeling

2003 → 07

Leif Andersen

Støvring Mellerup Idrætsforening, fiskeriafdeling

2008 → 10  

Jan Schöler 

Støvring Mellerup Idrætsforening, fiskeriafdeling

2008   

Helmuth Nielsen

Støvring Mellerup Idrætsforening, fiskeriafdeling

2010 →   2023

Ingen

Støvring Mellerup Idrætsforening, fiskeriafdeling

2023

SMI udtrådt af GØF

Støvring Mellerup Idrætsforening, fiskeriafdeling

 

Gudenåens Ørredfond -
Bestyrelsesmedlemmer fra Allingåbro Sportsfiskerforening

Periode 

Navn

Forening 

2006 → 10

Lars Hougård

Allingåbro Sportsfiskerforening

2006 → 10

Daniel Rasmussen

Allingåbro Sportsfiskerforening

2010 

Allingåbro udtrådt af GØF

Allingåbro Sportsfiskerforening

 

Gudenåens Ørredfond -
Bestyrelsesmedlemmer fra Silkebog Fiskeriforening

Periode 

Navn

Forening 

???? →  95 

Michael Filoy 

Silkeborg Fiskeriforening

1994 →  96 

Frank Nielsen 

Silkeborg Fiskeriforening

1996

Silkeborg Fiskeriforening udtrådt af GØF

Silkeborg Fiskeriforening

 2014 → 2017

Nils Thorup

Silkeborg Fiskeriforening

2017→ ??

Thomas Hogaard

Silkeborg Fiskeriforening

20xx → dd

Nils Thorup

Silkeborg Fiskeriforening

 

Gudenåens Ørredfond -
Bestyrelsesmedlemmer fra Hinnerup Lystfiskerforening

Periode 

Navn

Forening 

2008 → 2012

Jan Hansen

Hinnerup Lystfiskerforening

2008 → 2011

Brian Pedersen

Hinnerup Lystfiskerforening

2013 → 2015

Brian Pedersen 

Hinnerup Lystfiskerforening 

2016→ 2022

Ingen

Hinnerup Lystfiskerforening 

2022

Forening nedlagt og udtrådt

Hinnerup Lystfiskerforening 

Smalfilm
Der findes flere 8mm smalfilm fra de tidlige år af Ørredfondens opdrætsarbejde og fra bygning af Skibelund Havørred opdræt. Disse er blevet overspillet til DVD og kan lånes via bestyrelsen.

Langå foreningen ligger inde med smalfilm overspillet til DVD der viser elfiskeri i 70'erne.