Sådan kan du hjælpe

Pasningsordning og medhjælp på vores vildfiske-dambrug i Skibelund
I pasningsordningen har vi

  • et godt kammeratskab
  • et godt sammenhold
  • det sjovt
  • spændende opgaver om vores fælles interesse

Pasningsordning har ofte brug for ekstra hjælp. 

Hvis du er interesseret i lystfiskeri, vildfiskeopdræt, vandløbspleje og ønsker at deltage i pasningsordningen eller på anden måde hjælpe Ørredfonden hører vi meget gerne fra dig.

Udover opdræt og pasning af fisk er der masser af opgaver med vedligehold af anlæg og arealet omkring dette.

Hvis du vil give en hjælpende hånd med i Ørredfonden kan du kontakte formanden eller en i pasningsordningen.

Gudenå konkurrencen
Vi er også interesserede i ildsjæle til planlægning og afvikling af den traditionsrige Gudenå konkurrence.

Per Frost Vedsted  - email: pfrostvedsted@(sletdette)post.tele.dk