Årsopgørelser for Skibelund Havørredopdræt

Årsopgørelser udarbejdes af den driftsansvarlige og indsendes til Viborg Kommune senest 1.Februar.

Årsopgørelsen indeholder følgende punkter:
- Bestand af fisk ved årets udgang
- Forbrug af foder
- Forbrug af medicin og hjælpestoffer
- Produktion og salg
- Lægemidler
- Egenkontrol målinger
- Slam deponering/bortskaffelse
- Vandforbrug
- Ændringer i anlæggets indretning

Ørredfonden har intet at skjule; tværtimod er vi stolte af vores dambrug, og gør vores yderste for at drive det miljømæssigt forsvarligt. Derfor er årsopgørelser offentligt tilgængelige via hjemmesiden.

Link til årsopgørelser : Se nedenfor