Tilkaldeliste strømudfald

Tilkaldeliste for G4S i.f.m. strømudfald. (abn.nr. 284930)

# Navn Tlf.nr. SMS ?
1 Dambrug ** 86680257 nej
2 Kurt Levring 23817150 ja
3 Erik Pedersen 26336019 ja
4 Steffen Toft Jensen 26150895 nej
5 Allan B. Magnussen 26356100 nej
6 Ove Horn Pedersen 21618863 nej
7 Keld K. Lauritsen 22556413 nej
8 Per Frost Vedsted 40114604 nej

** G4S ringer først til dambruget - dette er beregnet til hvis der sker strømudfald ifm. arbejde på anlægget.
Tag venligst telefonen hvis det sker at du slukker eller forårsager strømudfald og der ikke er behov for varsling.

Der er en forsinkelse på vores strømovervågning - ca. 5minutter (?) før G4S reagerer. Dette er programmeret i styrekassen i klækkehuset.

Kurt Levring instruerer involverede om hvordan de skal forholde sig ved strømudfald.

Vores mastesikring sidder i elskab på modsatte side af vejen i hækken udfor Skibelundvej 92, se kort hvor ledningsføring også er indtegnet:

GØF elskab og ledninger

Abbonnementsnummer: 284930
Kontakt vedr. tlf.liste: inddateringen@(slet_dette)dk.G4S.com