PE holdet

I september 2014 blev PE-holdet oprettet (PE = Pensionist/Efterløn).

Jeg havde længe drømt om at få etableret et pensionist/efterlønshold der kunne hjælpe med forefaldende opgaver på dambruget og samtidig have et hyggeligt samvær omkring arbejdet.

Dette lykkedes!
PE-holdet mødes om tirsdagen fra kl. 9.00 -12.00 på dambruget, afhængig af årstid hver tirsdag eller med ugers mellemrum.

 

Opgaverne spænder vidt, eksempelvis:

  • vedligehold af de grønne områder
  • maling af træværk
  • udsætning af fisk
  • medvirke til finneklip
  • vedligehold af bygninger
  • reparation af toilet skur
  • oprydning
  • osv

Men udover arbejdet er det sociale element og sammenhold vigtigt for holdet. Der er tid til en kop kaffe og rundstykker. PE-holdet har i foråret 2015 været på udflugt til DCV i Randers. PE-holdet har desuden holdt deres egen julefrokost hos Bent Riis og de beretter om glæden ved rygning og gravning af deres hjembragte fisk.
Engang imellem mistænker jeg dem for at også at spise laks på rundstykkerne!


Tovholder for PE-holdet er Per Hougaard.

Er du interesseret i at være med så kom eller henvend dig til Per Hougaard.

PE holdet laver elhegn

PE holdet hos DCV feb 2015 1

Finneklip2015_4

PE hold 1års fødselsdag

 

PE-holdet har fælles email adresse:
PEhold@bjerringbro-sportsfisker.dk

Ejgil Nedergaard (BSF)
Tlf: 403200449
Skægkærvænget 7 F, 8600 Silkeborg
Email: nedergaard.ejgil@(slet_dette)outlook.dk

Per Hougaard (BSF)
Tlf: 2946 2764
Skovparken 24, 8850 Bjerringbro
Email: aphougaard@(slet_dette)gmail.com

Bent Riis Jensen (BSF)
Tlf 2979 2941
Gustav Wieds Vej 47,  8600 Silkeborg
Email: Riisballe@riis.mail.dk

Jens Hougaard (BSF)
Tlf 2445 0460
Ydunsvej 9, 8850 Bjerringbro
Email: jensgunver@mail.dk

Leo Andersen (BSF)
Tlf: 3029 1930
Herman Bangsvej 37, 8600 Silkeborg
Mail: gento@oncable.dk

Bent S. Nielsen (BSF)
Vestergade 90, 8850 Bjerringbro
Tlf 5141 7846
Email: b.mulle@(slet_dette)fiberpost.dk