Beskrivelse af produktionsanlægget på Skibelund Havørredopdræt

Gudenåens Ørredfond ejer klække- og opdrætsfaciliteterne beliggende på skibelundvej 59a uden for Bjerringbro. Hele anlægget er opført ved frivilligt arbejde af medlemmer fra foreningerne.

Anlægget består af et klækkehus med en klækkekapacitet på ca. 80 liter rogn samt et antal opvækstkar der anvendes til ½-års-fisk.

Udendørs findes 16 jorddamme.

Hele anlægget forsynes med kildevand fra en kilde beliggende på grunden, og vandet bliver recirkuleret i anlægget i gennemsnit 4 gange, før det bortledes via kettinghøj bæk til Gudenåens hovedløb. Inden kildevandet løber ind i klækkehuset bliver det afgasset og iltet i et specialbygget rislefilter der blev installeret i 2010.

Vandkvaliteten og hele opbygningen og styringen af anlægget bevirker, at der kan produceres smolt (udvandringsklare fisk) på 1 år, hvilket er bemærkelsesværdigt for et anlæg med udendørs jorddamme.

Ørredfonden sætter en ære i at aflevere rent vand til Gudenåen. Dette sikres via såvel mekanisk og biologisk rensning af afløbsvandet. Den mekaniske del består af to mikrosigter (Hydrotech type HDF 802-1H, årgang 1995, serie nr 860) med en kapacitet på ca. 100 kubikmeter pr. time. Den biologiske del består af et biofilter med 5 celler, hver på  3 kubikmeter. Slutteligt passerer afløbsvandet et poleringsbassin inden det løber ud i Gudenåen.  Der foretages løbende miljømålinger af vandet til og fra dambruget, for at sikre at anlægget lever op til de fastsatte krav. Dambruget er miljøgodkendt (kap. 5) til maksimalt at forbruge 5,0 ton foder / år.

Viborg Kommunes foretager hvert år tilsyn med dambruget og kontrollerer vandløbskvalitet nedstrøms dambruget, og disse prøver bekræfter at vi driver dambruget på en miljømæssig forsvarlig måde.

Dagligt tilsyn og pasning Det daglige tilsyn og pasning af anlægget foretages af frivillige og ulønnede medlemmer af Bjerringbro og Langå foreningerne.

Pasningen foretages af 5 stk et, to eller tremandshold, hvor hvert hold er ansvarlig for en hverdag i ugen, mens pasningen i weekenderne går på skift mellem de 5 forskellige hold. Alt i alt bliver der på den daglige pasning, opfiskning af moderfisk og til udsætningerne brugt et sted imellem 2500 og 2800 frivillige timer om året.