Broudvalg

mail liste: broudvalg@bjerringbro-sportsfisker

Søren Agesen
tlf.: 8668 0465 / 4124 6009
Email: sa@(slet dette)bjerringbro-sportsfisker.dk

Kim Sørensen
tlf.: 2049 1859
Email: ks@(slet dette)bjerringbro-sportsfisker.dk

Skilte- og infotavleudvalg

Erik Søndergaard (skilte og infotavler)
tlf.: 2396 2181
Email: es@(slet dette)bjerringbro-sportsfisker.dk

Rustfri lakse-skilte 
Foreningen har opsat rustfri lakse-skilte som viser hvor der er P-pladser.
De rustfrie skilte anvendes også til at vise fiskeri forbudt (røde)

Info tavler
Foreningen har opsat infotavler følgende steder:

  • Ved gangbro over Gudenå ved rideskolen på nordsiden
  • Ved fårefolden
  • Ved klubhuset i vinduet under halvtaget
  • P-plads ved Gullev bæk
  • P-plads ved sandskred
  • P-plads ovenfor sandskred (P14)
  • Bamsebo (ved kiosk)


Bestyrelsen informerer på infotavlerne om:

  • årets program
  • kort over fiskevandet

Vi vil bestræbe os på at opdatere infotavlerne regelmæssigt.