Klubhus

Bjerringbro Og Omegns Sportsfiskerforenings klubhus er beliggende Gudenåvej 22a, 8850 Bjerringbro

Ansvarlig for driften af klubhuset er:

Kim Sørensen
Tlf.: 2049 1859
Email: klubhus@(slet dette)bjerringbro-sportsfisker.dk

Klubhuset danner rammen om alle aktiviteterne i foreningen og desuden har vi spejderne som lejere tirsdage og torsdage.
Indtil 2023 havde vi desuden kommunens dagplejere som lejere hvor de brugte klubhuset to gange om ugen.

Klubhuset er forsynet med:

 • Mødelokale med plads til ca. 30 personer (godkendt til 60 personer af brandmyndigheder)
  • Projektor og lærred
  • Fladskærm med HDMI opkobling til PC
 • Værksted der bl.a. anvendes af juniorerne
 • Bestyrelseslokale til max. 10 personer
 • Depot lokale til spejderne
 • Depot lokale til dagplejerne
 • køkken (komfur, dobbelt kaffemaskine)
 • Toilet

Der er trådløs internet i klubhuset.

Hvem kan bruge klubhus
Klubhusets primære formål er at danne ramme om BSF's aktiviteter, dvs. disse har førsteret. Disse aktivitter er fx. Juniorklub, seniorklubaftener, foredrag, konkurrencer, bestyrelsesmøder og møder i foreninger hvor BSF er med medlem (fx. GØF).

Derudover har vi i.f.m. køb af klubhuset lovet at de daværende lejere af klubhuset kunne fortsætte på uændrede vilkår - dette gælder således dagplejens brug 1-2 gange pr uge i dagtimer, og spejderenes brug af klubhuset tirsdage.

I det omfang klubhuset er ledig kan senior/pensionistmedlemmer i BSF leje klubhuset til private formål, fx. en konfirmation eller en mindrereception. Udlån der ligger udover dette skal forelægges klubhusbestyrer og dernæst bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen vil her se på om arrangementet har relation til klubbens øvrige aktiviteter og/eller Gudenåen.

Senior/pensionistmedlemmers leje af klubhus:  500kr. 

Reglement der SKAL overholdes:

 • Der må max. være 40 personer i lokalerne jvf. brandmyndighedernes tilladelse
 • Det påhviler lejer at rydde pænt op og aflevere lokalerne mv. i pæn stand - husk der er mange andre brugere, herunder dagplejebørn der kravler på gulvene
 • Støjniveau skal holdes på et minimum af hensyn til vores gode naboer. ("Vi ønsker ingen fester med høj musik, åbne døre/vinduer og en fulde mennesker udenfor")
 • Arrangementer skal slutte kl 22.00
 • I det omfang klubhuset har service kan dette efter aftale med klubhusbestyrer naturligvis lånes
 • Rygning er forbudt i klubhuset