Vejudvalg

Kim Sørensen
Tlf.: 2049 1859
Email: klubhus@(slet dette)bjerringbro-sportsfisker.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vejudvalget har ansvar for:

 • aftale med lodsejere om adgang til fiskevandet og parkering
 • vedligehold af veje og P-pladser


Foreningen vurderer løbende behovet for vedligeholdelse af veje: Trækkes af og efterfyldes med grus efter behov.
Skulle der mod forventning være problemer, så kontakt Kim Sørensen.
Bestyrelsen har besluttet at grusveje trækkes af 2 gange årligt og efter behov efterfyldes med grus.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 1. Vandværk - Gudenåvej ved klubhuset
  Vedligeholdea af vandværk

 2. Pumpestation mellem broerne - Gudenåvej
  Vedligeholdes af Viborg Kommune

 3. Omfartsvej vest
  Ingen vedligeholdelse gennemføres af foreningen

 4. Omfartsvej øst
  Vedligeholdes af Viborg Kommune

 5. Gullev bæk inkl. P-plads
  Vedligeholdes med grus og trækkes af efter behov ifølge aftale med Hans Mogensen

 6. Sørens Eng - Stærkærvej
  Vedligeholdes med grus og trækkes af efter behov ifølge aftale med Søren Andersen

 7. Sandskred inkl. P-plads - Busbjergvej
  Vedligeholdes med grus og trækkes af efter behov ifølge aftale med Ella i Danstrup

 8. Kit office vest - Busbjergvej efter bindingsværk
  Trækkes af efter behov - skal først aftales med Rudolf, Kit Office

 9. Kit office - Busbjergvej ved birketræ
  Ingen vedligeholdelse gennemføres af foreningen

 10. Krumkagen P-plads - Busbjergvej
  Vedligeholdes med grus og trækkes af efter behov ifølge aftale med Jørn og Mette

 11. Bamsebo - Busbjergvej
  Ingen vedligeholdelse gennemføres af foreningen

 12. Ulstrup - Industrivej
  Ingen vedligeholdelse gennemføres af foreningen

 13. Dannebrogspladsen - Ulstrup
  Vedligeholdes af Favrskov Kommune

 14. Rensningsanlæg Ulstrup
  Vedligeholdes af Favrskov Kommune

 15. Vellev Mose vest
  Ingen vedligeholdelse gennemføres af foreningen

 16. Vellev Mose midt
  Ingen vedligeholdelse gennemføres af foreningen

 17. Vellev Mose øst
  Ingen vedligeholdelse gennemføres af foreningen
  Ingen adgang i bukke-sæson. Lodsejer opsætter adgang forbudt skilte i bukke-sæson efter aftale med Søren Engberg

 18. Fårefolden inkl. P-plads - Vestergade
  Vedligeholdes med grus og trækkes af efter behov ifølge aftale med Chr. Mogensen og Søren Hjort.

 19. Rensningsanlæg - omfartsvej
  Vedllgeholdes af Viborg Kommune

 20. Kællinghøl inkl. P-plads
  Vedligeholdes af Fussingø Statsskovdistrikt v/Steen Bonne

 21. Rønge inkl. P-plads - Slotsvej
  Vedligeholdes med grus og trækkes af efter behov ifølge aftale med Knud